Czy Workplace obsługuje tworzenie kont w systemie JIT w ramach logowania jednokrotnego?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Nie, nie obsługujemy atrybutów SAML ani tego typu tworzenia kont użytkowników, ale można korzystać z samodzielnych zaproszeń lub metod inicjowania kont podanych tutaj.
W celu częściowego odtworzenia procedury inicjowania kont w systemie JIT włącz logowanie jednokrotne oraz funkcję samodzielnych zaproszeń. Po upewnieniu się, że ustawienia społeczności zostały odpowiednio zmienione, możesz utworzyć aplikację do zarządzania użytkownikami lub przyłączania ich na podstawie SCIM.
Czy ta informacja była pomocna?