Rozliczenia

Koszt Workplace będzie uzależniony od liczby aktywnych użytkowników należących do Twojej społeczności Workplace. Dowiedz się więcej na temat definicji aktywnego użytkownika, opłacania pierwszego rachunku i ochrony płatności.

Aktywni użytkownicy
Aktywny użytkownik to osoba, która ma aktywne konto Workplace przez cały miesiąc kalendarzowy, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
Konta utworzone lub które wygasły w ciągu danego miesiąca kalendarzowego nie są aktywne.
Uwaga: Konto utworzone po pierwszym dniu nie zostanie obciążone opłatami, dopóki nie będzie aktywne przez cały miesiąc kalendarzowy.
Czy ta informacja była pomocna?
Aktywny miesięcznie użytkownik to użytkownik, który wykonał którąś z poniższych czynności w ciągu ostatnich 30 dni:
 • odwiedził Workplace za pośrednictwem witryny lub urządzenia mobilnego,
 • Zalogowano
 • sprawdził powiadomienia z usługi lub aplikacji Workplace,
 • skorzystał z aplikacji Work Chat.
Czy ta informacja była pomocna?
W przypadku Workplace Advanced i Workplace Enterprise płaci się za liczbę osób używających Workplace w danym miesiącu. Aktywny użytkownik to osoba zaproszona do rejestracji konta Workplace.
Administratorzy Workplace mogą kontrolować, ile osób otrzymuje zaproszenie do zgłoszenia prawa do konta Workplace, i dlatego są w stanie decydować oraz przewidywać, ile w danym miesiącu wyniesie koszt dostępu do Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Pracownicy obsługi klienta to osoby, których podstawowym zadaniem jest bezpośrednia praca z klientami lub innymi osobami – oferują obsługę i wsparcie techniczne, prowadzą sprzedaż produktów. Są to też pracownicy bezpośrednio zaangażowani w wytwarzanie i dystrybucję produktów.
Aby zakwalifikować się do planu obsługi klienta w Workplace, pracownik musi należeć do co najmniej jednej z tych kategorii:
- Pracownik nie ma dostępu do biurka przez co najmniej 50% czasu pracy.
- Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za godzinę pracy.
- Pracownik nie ma adresu e-mail.
Pracownik musi TAKŻE odpowiadać jednemu z poniższych opisów ról:
- Pracownik ma kontakt z klientem (sprzedawca, recepcjonista, partner itd.) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
- Pracownik drugiej linii obsługi (magazyn, kurier itd.) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
- Pracownik przedsiębiorstw komunalnych lub pracownik usług publicznych (policjant, urzędnik ds. gospodarki odpadami, specjalista ds. napraw linii elektrycznych, urzędnik departamentu wodnego) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
- Personel medyczny (pielęgniarki, lekarze, ośrodki) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced
Aby wyeksportować listę aktywnych użytkowników w rozliczeniu miesięcznym, musisz zalogować się na komputerze.
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu swojego profilu.
 2. Kliknij Płatności, a następnie > z prawej strony.
 3. Kliknij opcję Eksportuj rozliczanych użytkowników.
Czy ta informacja była pomocna?
Nie, opłata nie będzie pobierana. Jeśli zaprosisz do grupy wielofirmowej osobę, której firma jeszcze nie korzysta z Workplace, otrzyma ona dostęp do bezpłatnego konta Workplace Essential. Jeśli ta osoba korzysta już z Workplace Essential, jej status nie ulegnie zmianie. W obu przypadkach nie będą naliczane żadne opłaty.
Jeśli osoba, którą zaprosisz do grupy wielofirmowej, pracuje w firmie korzystającej już z Workplace Advanced, opłata również nie będzie naliczana.
Czy ta informacja była pomocna?
Płatności i faktury
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Klienci Workplace korzystają z 30-dniowego okresu próbnego. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego cykl rozliczeniowy rozpocznie się pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na koniec tego miesiąca zostanie wygenerowane rozliczenie na podstawie liczby użytkowników aktywnych w tym miesiącu. Dni przypadające na okres pomiędzy zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego a pierwszym dniem następnego miesiąca nie zostaną objęte opłatą.
Jeśli na przykład bezpłatny okres próbny upływa 18 października, okres pomiędzy 19 a 31 października nie zostanie objęty opłatą. Cykl rozliczeniowy rozpocznie się 1 listopada.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced. Przejdź do Panelu administratora na komputerze, żeby wyświetlić rozliczenia za usługę Workplace Advanced.
Aby wyświetlić rozliczenie, kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu profilu Workplace, a następnie wybierz Płatności.
Pamiętaj, że walutą do rozliczeń jest dolar amerykański. Ceny nie uwzględniają obowiązujących podatków. Najnowsze informacje na temat cen można znaleźć na stronie facebook.com/workplace/pricing.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced. W celu skonfigurowania rozliczeń za pomocą karty kredytowej należy przejść do panelu administratora na komputerze.
Aby skonfigurować rozliczenia za pomocą karty kredytowej, kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu profilu Workplace, a następnie wybierz opcję Płatności i dodaj dane rozliczeniowe.
Metody płatności
Obsługujemy karty Amex (oprócz Brazylii), Visa, Discover i Mastercard.
Należy pamiętać, że walutą do rozliczeń jest dolar amerykański. Ceny nie uwzględniają obowiązujących podatków. Najnowsze informacje na temat cen można znaleźć na stronie facebook.com/workplace/pricing.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Firmom, których opłaty miesięczne przekraczają 5 tys. USD, przysługuje rozliczanie w formie faktur zamiast za pomocą karty kredytowej. Opiekun konta Workplace pomoże Ci w skonfigurowaniu konta w celu otrzymywania rozliczeń w formie faktur.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced. Możesz nie mieć dostępu do karty Raporty w panelu administratora, ponieważ dopiero wprowadzamy tę funkcję.
Wartości widoczne na rozliczeniu są zazwyczaj mniejsze niż te na karcie Raporty w panelu administratora. Aktywny użytkownik w rozliczeniu miesięcznym na potrzeby rozliczenia to osoba, która posiadała konto Workplace pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego oraz zalogowała się w celu odwiedzenia społeczności Workplace, panelu administratora lub skorzystania z Work Chat w danym miesiącu. (powiadomienia push wysyłane na urządzenie mobilne lub adres e-mail nie są brane pod uwagę).
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Aby dodać numer zamówienia do swoich faktur:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Płatności, a następnie Dane firmy.
 3. Wprowadź dane numeru zamówienia w przeznaczonym do tego polu.
Uwaga: Jeśli w społeczności skonfigurowano już fakturowanie, po przejściu do faktury będzie dostępny obszar, w którym możesz dodać numer zamówienia.
Czy ta informacja była pomocna?
Workplace for Good
Facebook używa TechSoup do weryfikowania, czy organizacja ubiegająca się o dostęp do Workplace For Good jest organizacją pozarządową posiadającą ważny status organizacji non profit.
Wnioskujące organizacje muszą być zarejestrowane u lokalnego partnera fundacji TechSoup i muszą spełniać pozostałe kryteria kwalifikacyjne, aby wziąć udział w programie Workplace For Good i uzyskać darmowy dostępu do Workplace Advanced. Niektóre typy organizacji są wykluczone z udziału w Workplace For Good, co zostało opisane tutaj.
Aby zarejestrować się w celu udziału w Workplace For Good:
 1. Odwiedź TechSoup, aby uzyskać token weryfikacyjny. Tokeny weryfikacyjne TechSoup to unikatowe kody udostępniane organizacjom non-profit zweryfikowanym przez TechSoup. Kod weryfikacyjny to ciąg liter i cyfr zwykle zakończonych częścią nazwy organizacji. Przykład: 123a4567@MyOrgName.
 2. Przejdź do karty Workplace For Good w obszarze Płatności w panelu administratora Workplace i kliknij Dodaj token TechSoup.
 3. Jeśli kwalifikujesz się do udziału w Workplace For Good, otrzymasz wiadomość o pomyślnym zweryfikowaniu Twojego statusu.
Możesz też odwiedzić stronę Workplace For Good, aby uzyskać więcej informacji i zgłosić się do programu.
Facebook według własnego uznania decyduje o tym, czy organizacja kwalifikuje się do Workplace For Good, i zastrzega sobie prawo do przyjęcia bądź odrzucenia wniosku lub udziału organizacji w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Facebook może uzupełnić lub zmienić zasady kwalifikacji do Workplace For Good w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Jeśli w wyniku zmiany zasad Facebooka lub zmiany statusu organizacji dana organizacja przestanie kwalifikować się do Workplace For Good, wówczas Facebook poinformuje ją o tym z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Po wystosowaniu powiadomienia dostęp organizacji do Workplace oraz możliwość korzystania z platformy podlegać będą standardowym stawkom.
Czy ta informacja była pomocna?
Program Workplace For Good zapewnia kwalifikującym się organizacjom pozarządowym bezpłatny dostęp do Workplace Advanced. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Workplace For Good.

Kto spełnia wymagania?
Po otrzymaniu wniosku, a następnie jego zweryfikowaniu i udzieleniu pisemnej zgody Facebook może zaoferować bezpłatny dostęp do Workplace Advanced organizacjom pozarządowym o ważnym statusie organizacji non profit, zweryfikowanym przez naszego partnera, fundację TechSoup.
Jednak poniższe organizacje nie kwalifikują się do udziału w programie Workplace For Good mimo statusu organizacji non profit:
 • Szpitale, organizacje zajmujące się ubezpieczeniami zdrowotnymi lub grupowymi, domy opieki i inne placówki ochrony zdrowia
 • Szkoły, uniwersytety i inne instytucje akademickie, w tym okręgi szkolne
 • Organizacje związane ze szkołą, np. grupy studenckie, pracownicze, rodzicielskie czy absolwenckie
 • Podmioty administracji państwowej, agencje lub organizacje
 • Organizacje legislacyjne lub związane z działalnością polityczną (także grupy poparcia)
 • Kościoły i inne organizacje religijne
 • Zawodowe ligi sportowe
 • Unie kredytowe i inne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Organizacje kwalifikujące się do Workplace For Good mogą tworzyć konta tylko dla swoich bezpośrednich pracowników, wykonawców i wolontariuszy. Jeśli organizacja kwalifikująca się do udziału w programie utworzy konta użytkownika dla osób spoza powyższych grup, Facebook zastrzega sobie prawo do naliczenia standardowej stawki opłaty za takie konta.
Facebook według własnego uznania decyduje o tym, czy organizacja kwalifikuje się do Workplace For Good, i zastrzega sobie prawo do przyjęcia bądź odrzucenia wniosku lub udziału organizacji w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Facebook może uzupełnić lub zmienić zasady kwalifikacji do Workplace For Good w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Jeśli w wyniku zmiany zasad Facebooka lub zmiany statusu organizacji dana organizacja przestanie kwalifikować się do Workplace For Good, wówczas Facebook poinformuje ją o tym z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Po wystosowaniu powiadomienia dostęp organizacji do Workplace oraz możliwość korzystania z platformy podlegać będą standardowym stawkom.
Czy ta informacja była pomocna?