Rozliczenia

Koszt Workplace będzie uzależniony od liczby aktywnych użytkowników w Twojej społeczności Workplace. Dowiedz się więcej na temat definicji aktywnego użytkownika, opłacania pierwszego rachunku i ochrony płatności.

Aktywni użytkownicy
Aktywny użytkownik to osoba zaproszona do Twojego Workplace. Użytkownik staje się osobą podlegającą rozliczeniu, kiedy z osoby oczekującej na zaproszenie stanie się osobą zaproszoną. Do Workplace zwerbować możesz nieograniczoną liczbę osób bez ponoszenia opłat.
Uwaga: Konta zaproszone w połowie miesiąca kalendarzowego nie zostaną obciążone opłatami za ten miesiąc.
Czy ta informacja była pomocna?
W Workplace płacisz za liczbę osób, które zostały zaproszone do odbioru konta Workplace (wliczając w to osoby, które złożyły wniosek o odbiór konta).
Do Workplace możesz przydzielić nieograniczoną liczbę osób. Użytkownik staje się osobą podlegającą rozliczeniu, kiedy otrzyma zaproszenie do rejestracji konta Workplace.
Dowiedz się więcej o różnicy pomiędzy zainicjowanymi a zaproszonymi użytkownikami.
Dowiedz się więcej o tworzeniu i usuwaniu kont.
Czy ta informacja była pomocna?
Pracownicy obsługi klienta to osoby, których podstawowym zadaniem jest bezpośrednia praca z klientami lub innymi osobami – oferują oni obsługę i wsparcie techniczne oraz prowadzą sprzedaż produktów. Są to też pracownicy bezpośrednio zaangażowani w wytwarzanie i dystrybucję produktów.
Aby sprawdzić, czy pracownik kwalifikuje się do planu obsługi klienta Workplace, zadaj sobie następujące pytania:
Czy pracownik ma adres e-mail, który nie jest współdzielony z innymi osobami?
 • Jeżeli osoba ta nie ma własnego adresu e-mail, wówczas kwalifikuje się do planu obsługi klienta Workplace. Jeżeli pracownik ma własny adres e-mail, kwalifikuje się do korzystania z planu obsługi klienta Workplace tylko w przypadku, kiedy poniższe stwierdzenia są prawdziwe.
Czy pracownik nie ma biurka (lub nie korzysta z urządzenia, które jest przeznaczone tylko dla niego) przez co najmniej 50% czasu?
 • Jeżeli tak, pracownik kwalifikuje się do korzystania z planu obsługi klienta.
Czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe?
 • Jeżeli tak, pracownik kwalifikuje się do korzystania z planu obsługi klienta.
Inne warunki
Pracownik musi też odpowiadać jednemu z poniższych opisów ról:
 • Pracownik ma kontakt z klientem (sprzedawca, recepcjonista, partner itd.) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
 • Pracownik drugiej linii obsługi (magazyn, kurier itd.) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
 • Pracownik przedsiębiorstw komunalnych lub pracownik usług publicznych (policjant, urzędnik ds. gospodarki odpadami, specjalista ds. napraw linii elektrycznych, urzędnik departamentu wodnego) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
 • Personel medyczny (pielęgniarki, lekarze, ośrodki) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów systemu w Workplace, którzy nie płacą za Workplace przez sprzedawcę.
Aby wyeksportować listę aktywnych użytkowników w rozliczeniu miesięcznym, musisz zalogować się w Workplace na komputerze.
 1. Kliknij w panelu po lewej stronie Workplace.
 2. Kliknij pozycję Płatności. Może być konieczne wprowadzenie hasła.
 3. Zobaczysz listę wszystkich dotychczasowych płatności w Workplace. Kliknij identyfikator transakcji za okres, który chcesz wyświetlić.
 4. Kliknij opcję Eksportuj rozliczanych użytkowników.
Otrzymasz e-mail z informacjami użytkownika gotowymi do pobrania.
Czy ta informacja była pomocna?
Nie, opłata nie zostanie pobrana. Jeśli zaprosisz do grupy wielofirmowej osobę, której firma jeszcze nie korzysta z Workplace, zostanie dla niej skonfigurowany bezpłatny 30-dniowy okres próbny Workplace.
Jeśli osoba, którą zaprosisz do grupy wielofirmowej, pracuje w firmie korzystającej już z Workplace, opłata również nie będzie naliczana.
Czy ta informacja była pomocna?
Płatności i faktury
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Klienci Workplace korzystają z 30-dniowego okresu próbnego. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego cykl rozliczeniowy rozpocznie się pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na koniec tego miesiąca zostanie wygenerowane rozliczenie na podstawie planu cenowego dla Twojej instancji. Dni przypadające na okres pomiędzy zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego a pierwszym dniem następnego miesiąca nie zostaną objęte opłatą.
Jeśli na przykład bezpłatny okres próbny upływa 18 października, okres pomiędzy 19 a 31 października nie zostanie objęty opłatą. Cykl rozliczeniowy rozpocznie się 1 listopada.
Czy ta informacja była pomocna?
Ten artykuł dotyczy tylko administratorów Workplace. Przejdź do Panelu administratora na komputerze, żeby wyświetlić rozliczenia za usługę Workplace.
Aby wyświetlić rozliczenie, kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu profilu Workplace, a następnie wybierz Płatności.
Pamiętaj, że walutą do rozliczeń jest dolar amerykański. Ceny nie uwzględniają obowiązujących podatków. Najnowsze informacje na temat cen można znaleźć na stronie facebook.com/workplace/pricing.
Czy ta informacja była pomocna?
Ten artykuł dotyczy tylko administratorów Workplace. W celu skonfigurowania rozliczeń za pomocą karty kredytowej należy przejść do panelu administratora na komputerze.
Aby skonfigurować metodę płatności, kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace, a następnie wybierz opcję Płatności i dodaj dane rozliczeniowe.
Metody płatności
Obsługujemy karty Amex (oprócz Brazylii), Visa, Discover i Mastercard. W wybranych krajach obsługujemy także usługę PayPal.
Pamiętaj, że walutą do rozliczeń jest dolar amerykański. Ceny nie uwzględniają obowiązujących podatków. Najnowsze informacje na temat cen można znaleźć na stronie facebook.com/workplace/pricing.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Firmom, których opłaty miesięczne przekraczają 5 tys. USD, przysługuje rozliczanie w formie faktur zamiast za pomocą karty kredytowej. Opiekun konta Workplace pomoże Ci w skonfigurowaniu konta w celu otrzymywania rozliczeń w formie faktur.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby zmienić kartę kredytową powiązaną z Twoją instancją Workplace, kliknij Panel administratora w lewym menu nawigacyjnym Workplace i wybierz Płatności.
Jeżeli płacisz ponad 5000 USD miesięcznie, masz opcję płatności przelewem bankowym na podstawie faktury. Skontaktuj się z zespołem pomocy w sprawie płatności za faktury.
Czy ta informacja była pomocna?
Comiesięczne powiadomienie zostanie wysłane do wszystkich administratorów systemu, ale nie zostanie dołączona żadna faktura. Administratorzy będą musieli pobrać fakturę, przechodząc do Panelu administratora i klikając Płatności. Zestawienie to zawiera liczbę aktywnych użytkowników w społeczności, wysokość opłaty za osobę i informację o obciążanej metodzie płatności.
Przykładowe rozliczenie można zobaczyć poniżej:
Pełną historię rozliczeń można wyświetlić i pobrać w sekcji Płatności w panelu administratora.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby zmienić adres, na który jest wysyłane rozliczenie dotyczące Workplace:
 1. Otwórz Panel administratora na pasku nawigacyjnym Workplace.
 2. Kliknij pozycję Płatności.
 3. Kliknij Informacje o firmie.
 4. Kliknij Edytuj.
Teraz możesz edytować swoje informacje. Na zakończenie kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby dodać numer zamówienia do swoich faktur:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Płatności, a następnie Dane firmy.
 3. Wprowadź dane numeru zamówienia w przeznaczonym do tego polu.
Uwaga: Jeśli w społeczności skonfigurowano już fakturowanie, po przejściu do faktury będzie dostępny obszar, w którym możesz dodać numer zamówienia.
Czy ta informacja była pomocna?
W przypadku nieopłacenia zaległego rachunku Twój dostęp do Workplace może zostać zablokowany.
Rozliczenie za pomocą karty kredytowej
Twój dostęp do Workplace może zostać zablokowany, jeśli nie masz ważnej karty kredytowej z listy na karcie Płatności.
Po zablokowaniu Workplace z powodu nieudanej płatności kartą kredytową pojawi się ekran, na którym możesz pobrać najnowszą fakturę i zaktualizować szczegóły płatności.
Użytkownicy Workplace zostaną poinformowani, że na czas rozwiązania problemu ich instancja zostaje zablokowana. Dane z Workplace będą dostępne do pobrania nawet podczas blokady konta.
Rozliczenie na podstawie faktury
W przypadku nieopłacenia ostatniej faktury Twój dostęp do Workplace może zostać zablokowany. Swoje faktury możesz przejrzeć na karcie Płatności w Panelu administratora.
Jeżeli Workplace zablokowano z powodu niezapłaconej faktury, administratorzy systemu zobaczą ekran, na którym będą mogli pobrać najnowszą fakturę. Po zapłaceniu faktury administrator może przesłać dowód wpłaty na adres e-mail ar@fb.com, tak aby dostęp do Workplace został przywrócony szybciej.
Użytkownicy Workplace zostaną poinformowani, że na czas rozwiązania problemu ich instancja zostaje zablokowana. Dane z Workplace będą dostępne do pobrania nawet podczas blokady konta.
Czy ta informacja była pomocna?
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli płatność kartą kredytową się nie powiodła, przyczyny mogą być różne. Najczęstszą przyczyną niepowodzenia płatności jest osiągnięcie przez kartę limitu kredytowego lub wygaśnięcie terminu ważności.
Jeśli płatność za Workplace nie powiedzie się, wyślemy e-mail do administratorów systemu. Będziesz mieć 14 dni na dodanie nowej karty. Po dodaniu nowej karty automatycznie spróbujemy przyjąć płatność. Jeżeli w ciągu 14 dni nie będziemy mogli przyjąć płatności, utracisz dostęp do Workplace. Twoje dane Workplace będą przechowywane przez 90 dni. Po tym czasie zostaną usunięte, chyba że otrzymamy płatność.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli uznasz, że coś jest nie tak z Twoim rozliczeniem, skontaktuj się z działem pomocy.
Aby skontaktować się z działem pomocy Workplace:
 1. Otwórz Panel administratora na pasku nawigacyjnym Workplace.
 2. Kliknij Kontakt z zespołem pomocy.
  1. Możesz też przejść tutaj do sekcji kontaktu z działem pomocy.
 3. Kliknij Zadaj pytanie, aby wysłać wiadomość do zespołu pomocy Workplace.
 4. Możesz też kliknąć Porozmawiaj z nami, aby uzyskać pomoc za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych. Pomoc przez czat jest wprowadzana stopniowo i możesz jeszcze nie mieć do niej dostępu.
Dostęp do tego ekranu możesz też uzyskać, klikając na pasku nawigacyjnym Workplace i wybierając Skontaktuj się z działem pomocy usługi Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Wartości widoczne na rozliczeniu są zazwyczaj mniejsze niż te w sekcji Raporty w Panelu administratora. Użytkownik staje się osobą podlegającą rozliczeniu, kiedy otrzyma zaproszenie do odbioru konta Workplace (wliczając w to osoby, które złożyły wniosek o odbiór konta).
Czy ta informacja była pomocna?