Role administratora w Workplace

Istnieją 4 domyślne role administratora w Workplace:
  • Administrator systemu
  • Menedżer konta
  • Moderator zawartości
  • Analityk
Uprawnienia administratorów systemu
Administratorzy systemu mają pełne uprawnienia w Workplace. Instancja Workplace musi mieć co najmniej jednego administratora systemu. Nie ma górnego limitu liczby administratorów systemu. Administratorzy systemu muszą mieć adres e-mail powiązany z kontem Workplace.
Uprawnienia administratorów systemu:
Uprawnienia menedżerów konta, moderatorów zawartości i analityków
Kliknij, aby wyświetlić uprawnienia administracyjne:
Role administratorów specjalnych w Workplace
Jeśli potrzebujesz innej roli administratora niż 4 domyślne role, dowiedz się, jak utworzyć rolę specjalnego administratora.
Uwaga: Rolę specjalnego administratora mogą utworzyć tylko administratorzy systemu.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie