Jak zmienić typ grupy w Workplace?

Tylko administrator grupy może zmienić typ grupy.
Aby zmienić typ grupy:
  1. W prawym dolnym rogu zdjęcia w tle grupy kliknij .
  2. Kliknij kolejno Opcje administratora > Ustawienia grupy.
  3. Obok Typu grupy kliknij polecenie Zmień.
  4. Wybierz typ grupy i kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?