Konfigurowanie integracji z usługą Box w Workplace

Integracja z usługą Box umożliwia łatwe udostępnianie plików z aplikacji Box bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat pliku w usłudze Box bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder Box z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy zyskają łatwy dostęp do swoich plików i zobaczą, kto się czym zajmuje.
Uwaga: Tylko główny administrator konta w usłudze Box może skonfigurować integrację z Box.
Jeżeli jesteś administratorem Workplace, wykonaj poniższe czynności na komputerze:
  1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace.
  2. Wybierz Box.
  3. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace.
  4. Zostanie wyświetlone nowe okno. Skopiuj klucz API z tej strony. Wprowadź go do Konsoli administratora w usłudze Box.
  5. W nowym oknie przejdź do strony Niestandardowe aplikacje w Konsoli administratora w usłudze Box.
  6. W obszarze Niestandardowe aplikacje wybierz przycisk Autoryzuj nową aplikację.
  7. Wprowadź klucz API skopiowany z Workplace i wybierz Dalej. Potwierdź integrację, wybierając opcję Autoryzuj na następnym ekranie.
  8. Przejdź do strony Informacje o koncie i skopiuj identyfikator firmy.
  9. Wróć do Workplace i wpisz identyfikator firmy w oknie Zainstaluj Box.
  10. Kliknij Instaluj – okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą Box zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?