Jakie usługi przechowywania w chmurze obsługują łączenie folderu z grupą Workplace?

Jeżeli organizacja korzysta z Workplace Advanced, administrator może włączyć integracje przechowywania w chmurze dla usług: Box, Dropbox, Quip, Google Drive, Microsoft's OneDrive, SharePoint Online.
Jeżeli organizacja korzysta z Workplace Essential, może powiązać grupę Workplace z folderem przechowywanym w usługach Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint Online.
Czy ta informacja była pomocna?