Jak wdrożyć plik MSI Czatu Workplace w organizacji, przestrzegając zasad grupy?

Microsoft Installer (MSI) to plik pakietu instalacyjnego używany przez system Windows do instalacji, przechowywania i usuwania programów.
Aby wdrożyć plik MSI Czatu Workplace w organizacji:
 1. Pobierz plik MSI Czatu Workplace.
 2. Skopiuj plik MSI do folderu udostępnionego, aby umożliwić wdrożenie instalatora za pośrednictwem sieci.
 3. Uruchom narzędzie do zarządzania zasadami grupy.
 4. Rozwiń Las – Domeny – <Twoja domena>.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy <Twoją domenę> i wybierz kolejno Utwórz obiekt zasad grupy w tej domenie oraz Powiąż….
 6. Wybierz właściwą nazwę zasad grupy i kliknij OK.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzone zasady grupy i kliknij Edytuj.
 8. Przejdź do sekcji Konfiguracja komputera > Zasady > Ustawienia oprogramowania > Instalacja oprogramowania.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy Instalacja oprogramowania i wybierz Nowy – pakiet.
 10. Przejdź do folderu udostępnianego, wybierz plik MSI Czatu Workplace i kliknij Otwórz.
 11. Zamknij narzędzie do zarządzania zasadami grupy.
 12. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy zasady grupy i wybierz Wymuszone.
 13. Otwórz wiersz poleceń i wpisz gpupdate/force, aby zaktualizować zasady grupy.
 14. Gdy pojawi się stosowny komunikat w wierszu poleceń, uruchom ponownie serwer.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania pliku MSI Czatu Workplace, przeczytaj ten artykuł.
Czy ta informacja była pomocna?