Korzystam z Workplace Advanced i mam pytanie dotyczące zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA lub Szwajcaria-USA.

Facebook, Inc. uczestniczy w programie Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA na potrzeby Workplace Advanced, zgodnie z informacjami zawartymi w powiadomieniu dotyczącym Tarczy Prywatności oraz w certyfikacie wydanym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. W ramach uczestnictwa w Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA będziemy rozstrzygać spory dotyczące danych osobowych objętych naszym certyfikatem za pośrednictwem firmy TRUSTe. W przypadku dodatkowych pytań na temat zgodności z którymkolwiek z programów Tarczy Prywatności prosimy o kontakt.
Czy ta informacja była pomocna?