Zatwierdzanie członków grupy przez administratora w Workplace

Pomoc dotycząca komputerów
Pomoc dotycząca aplikacji na iPhona
Pomoc na temat aplikacji na iPada
Pomoc do aplikacji na Androida
Pomoc dotycząca przeglądarki w urządzeniu mobilnym
Jako administrator możesz wybrać opcję zatwierdzania osób dołączających do grupy.
Włączanie opcji zatwierdzania członkostwa
 1. W grupie kliknij More pod zdjęciem w tle.
 2. Kliknij Narzędzia administratora.
 3. Kliknij Compose obok Kto może zatwierdzać prośby o dołączenie i wybierz Tylko administratorzy i moderatorzy.
 4. Kliknij Zapisz u dołu.
Jeśli jesteś administratorem grupy, możesz zaoszczędzić nieco czasu, włączając automatyczne zatwierdzanie próśb o dołączenie od osób, które należą już do innych zarządzanych przez Ciebie grup.
Włączanie automatycznego zatwierdzania członkostwa
 1. W grupie kliknij More pod zdjęciem w tle.
 2. Kliknij Narzędzia administratora.
 3. Kliknij Compose obok pozycji Kto jest dodawany lub usuwany automatycznie.
 4. Kliknij opcję Utwórz.
 5. Kliknij + w oknie dialogowym.
 6. Wybierz funkcję z menu rozwijanego, aby utworzyć reguły członkostwa w oparciu o tę funkcję.
  • Członkowie będą automatycznie dodawani lub usuwani na podstawie zgodności ich profilu z tymi regułami.
 7. Kliknij Zapisz.
Uwaga: Możesz usunąć grupy z sekcji Automatyczne zatwierdzanie członkostwa – w tym celu przejdź do opcji Wstępnie zatwierdzone członkostwo, odznacz pole wyboru obok nazwy grupy i kliknij Zapisz.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie