Co się dzieje po powiązaniu folderu z usługi przechowywania w chmurze z grupą Workplace?

Po powiązaniu folderu z usługi przechowywania w chmurze z grupą Workplace może wystąpić kilka sytuacji:
  • Folder zostanie wyświetlony na karcie Pliki w Twojej grupie i będzie zawierał wszystkie pliki (i podfoldery) w powiązanym folderze.
  • W prawej kolumnie strony głównej grupy zostanie wyświetlony panel pokazujący ostatnio zaktualizowane pliki w powiązanym folderze.
  • Ikona usługi pojawi się w edytorze grupy w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych w przypadku wszystkich członków grupy. Kliknięcie ikony otworzy okno umożliwiające członkom grupy przeglądanie plików i folderów w usłudze przechowywania w chmurze, tak aby mogli sprawnie udostępniać je w wiadomościach w obrębie grupy.
  • Członkowie grupy zobaczą zawartość folderu tylko wtedy, gdy mają już do niego dostęp w usłudze przechowywania w chmurze.
  • Kiedy ktoś udostępni link do pliku lub folderu z usługi przechowywania w chmurze, Workplace spróbuje wyświetlić podgląd pliku lub dokumentu. W przypadku treści, które nie są widoczne dla wszystkich w organizacji, pracownicy zostaną poproszeni o połączenie swojego konta Workplace z usługą przechowywania w chmurze, co pozwoli Workplace określić, czy dna osoba ma uprawnienia do przeglądania treści.
Czy ta informacja była pomocna?