Konfigurowanie logowania jednokrotnego w Workplace

Ta strona jest przeznaczona tylko dla administratorów. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i logowanie jednokrotne to 2 różne metody uwierzytelniania – jeśli włączysz logowanie jednokrotne, uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostanie wyłączone.
Workplace można zintegrować z usługami dostawców tożsamości w celu zarządzania uwierzytelnianiem użytkowników. Ułatwia to logowanie do Workplace przy użyciu poświadczeń logowania jednokrotnego używanych w innych systemach.
Możesz także dodać wielu dostawców SSO do swojej instancji Workplace, co pozwala na jednoczesne korzystanie z wielu dostawców tożsamości.
Logowanie jednokrotne w Workplace jest bezpośrednio obsługiwane przez następujących dostawców tożsamości:
Oprócz uwierzytelniania przy użyciu logowania jednokrotnego wymienieni partnerzy obsługują także automatyczne inicjowanie kont i zarządzanie użytkownikami.
Uwaga: Workplace obsługuje protokół SAML 2.0 na potrzeby logowania jednokrotnego. Jeśli dostawca tożsamości nie jest wymieniony na powyższej liście, ale obsługuje protokół SAML 2.0, jego usługi mogą być kompatybilne z Workplace.
Konfigurowanie logowania jednokrotnego w Workplace
Aby włączyć uwierzytelnianie z logowaniem jednokrotnym (SSO), musisz spełnić następujące wymagania:
  • Dostęp do ustawień konfiguracji swojego dostawcy tożsamości.
  • Rola administratora w Workplace.
Pamiętaj, że Workplace obsługuje tylko algorytmy SHA-1 i SHA-2 do podpisywania certyfikatów SAML.
Częstotliwość uwierzytelniania
Można wymagać, aby użytkownicy dokonywali ponownego uwierzytelnienia w Workplace:
  • Codziennie
  • Co 3 dni
  • Co tydzień
  • Co 2 tygodnie
  • Co miesiąc
  • Nigdy
Można także wymusić zresetowanie SAML dla wszystkich użytkowników, klikając Wymuś teraz ponowne uwierzytelnienie wszystkich użytkowników.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie