Jak usunąć powiązanie folderu z grupą w Workplace?

Tylko administrator grupy Workplace, który jest zalogowany w Workplace na komputerze, może powiązać folder z usługi przechowywania w chmurze z grupą.
Aby usunąć powiązanie folderu z grupą:
  1. Kliknij kolejno opcje Więcej > Pliki w grupie.
  2. Znajdź powiązany folder, który chcesz usunąć.
  3. Kliknij .
  4. Wybierz polecenie Usuń powiązanie folderu.
  5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Usuń powiązanie folderu. Powiązanie folderu z grupą zostanie usunięte.
Pamiętaj, że usunięcie powiązania folderu nie powoduje usunięcia dostępu członków grupy do folderu. Jeżeli chcesz usunąć dostęp członków grupy do folderu, usuń dostęp członków grupy w usłudze przechowywania w chmurze.
Czy ta informacja była pomocna?