Jak dodać lub zmienić zdjęcie w tle w Workplace?

Zdjęcie w tle to duże zdjęcie widoczne w górnej części profilu, tuż nad zdjęciem profilowym. Każdy, kto odwiedza Twój profil, może zobaczyć zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle.
Aby dodać lub zmienić zdjęcie w tle:
  1. Przejdź do swojego profilu.
  2. Kliknij Prześlij zdjęcie w tle, jeśli dodajesz zdjęcie w tle po raz pierwszy, lub ustaw kursor na aktualnym zdjęciu w tle i kliknij Aktualizuj zdjęcie w tle.
  3. Określ, czy chcesz dodać nowe zdjęcie (Prześlij zdjęcie), czy wybrać zdjęcie z istniejących albumów ze zdjęciami (Wybierz zdjęcie).
  4. Po wybraniu zdjęcia możesz zmienić jego położenie, klikając to zdjęcie i przeciągając je w górę lub w dół.
  5. Kliknij Zapisz.
Uwaga: Zdjęcie w tle musi mieć co najmniej 720 pikseli szerokości.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?