Podstawowe informacje na temat integracji

Integracje łączą Workplace z innymi narzędziami, systemami i usługami, z których korzysta dana firma.

Integracje łączą Workplace z innymi narzędziami, systemami i usługami, z których korzysta dany zespół. Za ich pośrednictwem możesz otrzymać powiadomienie o aktywności występującej poza usługą Workplace. Ponadto łatwiej udostępnisz wyniki pracy czy uprościsz standardowe procesy robocze.
Workplace oferuje szereg integracji opracowanych przez firmy zewnętrzne. Ich listę znajdziesz w Katalogu integracji Workplace.
Administratorzy mogą opracować niestandardowe integracje, które połączą Workplace z systemami dostosowanymi do potrzeb organizacji. Więcej informacji na temat integracji niestandardowych znajdziesz w witrynie Facebook dla deweloperów.
Czy ta informacja była pomocna?
Integracje Workplace rozszerzają funkcjonalność Workplace na wiele sposobów:
 • Niektóre integracje poszerzają możliwości edytora Workplace w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych, ułatwiając dzielenie się treściami z innych narzędzi i usług ze współpracownikami.
 • Inne integracje pozwalają Workplace na wygenerowanie bezpiecznego podglądu prywatnych linków udostępnianych w Workplace, na przykład z narzędzia do zarządzania zadaniami Twojego zespołu lub linku do pliku przesłanego do usługi przechowywania w chmurze.
 • Integracje, które aktywują boty w Czacie Workplace, mogą przysyłać pilne powiadomienia (na przykład: w recepcji czeka na Ciebie gość) lub automatyzować wspólne procesy robocze, takie jak sprawdzanie stanów magazynowych, rezerwowanie urlopów, wydatki związane z wypełnianiem dokumentów itp.
 • Można też włączyć automatyczne publikowanie treści w grupie przez wielu wydawców medialnych lub skonfigurować niestandardowy kanał z dowolnych narzędzi lub usług obsługujących kanały RSS lub Atom.
W Katalogu integracji znajdziesz listę integracji dostępnych dla Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Workplace oferuje administratorom grup Workplace szereg integracji, które mogą być przydatne w zarządzaniu grupą czy automatycznym publikowaniu treści i powiadomień w grupie. Ponadto pracownicy mają stały dostęp do plików i dokumentów, z których korzystają w pracy.
 • Aktualności
  Administrator grupy może subskrybować kanał treści różnych firm. Może też skonfigurować niestandardowe kanały z dowolnej usługi obsługującej kanały RSS lub Atom. Nowa zawartość, która pojawi się w tych kanałach, zostanie automatycznie opublikowana w Twojej grupie.
 • Powiązane foldery
  Grupę w Workplace można powiązać z folderem znajdującym się w usłudze przechowywania w chmurze. To zapewnia wszystkim członkom grupy dostęp do folderu, ułatwia udostępnianie treści z usługi przechowywania w chmurze i umożliwia wszechstronny podgląd treści w Workplace. Obsługiwane przez nas usługi przechowywania w chmurze to Box, Dropbox, Quip, SharePoint, OneDrive i Google Drive.
 • Integracje w obrębie Twojej organizacji
  Jeśli Twoja organizacja korzysta z Workplace Essential lub Workplace Advanced, administrator systemu mógł skonfigurować niestandardowe integracje, które łączą Workplace z innymi narzędziami używanymi w firmie. Możesz włączyć je w obrębie swojej grupy. W zależności od celu integracji może to umożliwić integracji publikowanie w grupie albo zarządzanie grupą lub wiadomościami członków grupy.

Czy ta informacja była pomocna?
Możliwość włączania integracji jest uzależniona od rodzaju integracji, bez względu na to, czy korzystasz z wersji Workplace Essential czy Workplace Advanced, a także od tego, czy jesteś administratorem społeczności Workplace swojej organizacji.
Jeżeli jesteś administratorem grupy, przejdź do karty Integracje w danej grupie. Z poziomu karty Integracje:
 • Możesz włączać kanały wielu wydawców medialnych i konfigurować niestandardowe kanały z dowolnej usługi obsługującej RSS lub Atom.
 • Folder znajdujący się w usłudze przechowywania w chmurze można powiązać z grupą.
 • W Workplace Essential można powiązać folder z usług takich jak Dropbox, G Drive, OneDrive oraz SharePoint.
  W Workplace Advanced można powiązać folder z usług takich jak Dropbox, GDrive, OneDrive, SharePoint, Quip i Box, ale jest to możliwe tylko wówczas, gdy administrator społeczności Workplace najpierw włączy te integracje.
 • W Workplace Advanced, jeśli administrator skonfiguruje co najmniej jedną niestandardową integrację, możesz mieć możliwość włączenia tych integracji w grupach. Wszystko zależy od tego, w jakim celu zaprojektowano niestandardową integrację. Integracja może na przykład publikować aktualizacje w grupie lub wysyłać wiadomości do członków grupy.
Jako administrator Workplace Advanced:
 • Możesz włączyć dowolną integrację z listy w Katalogu integracji. Możesz udostępnić te integracje każdemu członkowi Twojej społeczności lub konkretnym osobom i grupom w obrębie tej społeczności.
 • Możesz też utworzyć Niestandardowe integracje umożliwiające połączenie Workplace z narzędziami wewnętrznymi, z których korzysta Twoja organizacja.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli w sekcji Konta połączone z Workplace są wyświetlane jakiekolwiek integracje, kliknięcie danego elementu spowoduje otwarcie okna dialogowego, które umożliwia wylogowanie się z integracji lub jej usunięcie.
Jeżeli Twoja organizacja korzysta z Workplace Essential lub Workplace Advanced, może też pojawić się sekcja Włączone przez administratora. Ponieważ te integracje zostały włączone przez administratora, nie można ich usunąć. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są te integracje i jak działają, skontaktuj się z administratorem Workplace.
Jeżeli jesteś administratorem Workplace, przejdź do karty Integracje w Panelu administratora. Na tej stronie możesz zobaczyć wszystkie integracje zainstalowane przez Ciebie lub innego administratora Workplace Advanced. Możesz w dowolnym momencie usunąć którąkolwiek z włączonych integracji.
Czy ta informacja była pomocna?
Użytkownicy mogą złożyć wniosek o integrację, przechodząc do karty Integracje w sekcji Eksploruj na swoim koncie albo z poziomu postów zawierających linki do dostawców treści.
Po złożeniu wniosek o integrację trafi do administratora systemu. Aby zobaczyć wszystkie wnioski o integrację wraz z imionami i nazwiskami wnioskodawców, administratorzy systemu mogą przejść do karty Integracje w swoim Panelu administratora. Administratorzy systemu mogą zainstalować integrację lub oznaczyć wniosek jako przeczytany. Administratorzy systemu nie mogą wyłączać wniosków.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Niestandardowe integracje to integracje stworzone przez Twoją organizację lub firmę zewnętrzną na zlecenie Twojej organizacji.
Kiedy administrator Workplace Advanced skonfiguruje niestandardową integrację, może zdecydować, czy administratorzy grup mają włączyć tę integrację w swoich grupach.
Jeśli w ramach grupy można włączyć niestandardowe integracje, stosowną informację można znaleźć na karcie Integracje w grupie, której jesteś administratorem.
Uwaga: Jeśli otrzymasz z Workplace powiadomienie dotyczące „integracji, które nie przeszły zaktualizowanego procesu weryfikacji”, zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczniejszych integracji do Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Jeżeli włączysz w obrębie grupy opcję Niestandardowa integracja, wówczas integracje będą mogły uzyskać dostęp do informacji o Twojej grupie, takich jak członkowie grupy czy treści poprzednio udostępniane w grupie. Może to również spowodować włączenie integracji na potrzeby przesyłania wiadomości do członków grupy za pośrednictwem bota w Czacie Workplace.
Sposób, w jaki integracja wykorzystuje te informacje, zależy od funkcjonalności, którą próbuje zapewnić integracja.
Po włączeniu w obrębie grupy opcji Niestandardowa integracja zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające dodatkowe wyjaśnienie, do jakich informacji integracja będzie mieć dostęp.
Czy ta informacja była pomocna?