Pamięć w chmurze

Połączenie Workplace z dostawcą pamięci w chmurze pozwala społeczności na udostępnianie ważnych plików w grupach w Workplace bezpośrednio z poziomu edytora postów. Dowiedz się więcej o integracjach w Workplace.

Jeżeli jesteś administratorem Workplace Essential lub Workplace Advanced, możesz włączyć integracje przechowywania w chmurze dla usług: Box, Dropbox, Quip, Google Drive, Microsoft OneDrive.
Jeżeli korzystasz z Workplace Standard, możesz powiązać grupę Workplace z folderem przechowywanym w usługach Dropbox, Google Drive, Microsoft SharePoint i Microsoft OneDrive.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli jesteś administratorem Workplace Advanced, możesz włączyć integrację z usługą przechowywania w chmurze, przechodząc do Katalogu integracji i klikając Dodaj do Workplace.
Po skonfigurowaniu integracji z usługą przechowywania w chmurze członkowie Twojej społeczności zobaczą integrację na liście dostępnej w obszarze Integracje w grupach, których są administratorami. Administratorzy grup będą mogli połączyć folder znajdujący się w usłudze przechowywania w chmurze ze swoją grupą Workplace.
Jeśli korzystasz z Workplace Essential, możesz włączyć integrację z usługą przechowywania w chmurze, przechodząc do obszaru Integracje w dowolnej grupie Workplace, której jesteś administratorem. W tym miejscu można połączyć folder w usłudze przechowywania w chmurze z daną grupą Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Integracja z usługą Google Drive umożliwia łatwe udostępnianie plików z aplikacji Google Drive bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat pliku Drive bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder Drive z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do swoich plików i widzą, kto się czym zajmuje.
Workplace będzie wyświetlać podgląd i/lub nazwę tylko osobom, które mają uprawnienia do wyświetlenia pliku. Podgląd plików nie będzie widoczny w grupach wielofirmowych.
Aby skonfigurować integrację Dysku Google z poziomu komputera:
 1. Wyszukaj usługę Dysk Google w Katalog integracji Workplace.
 2. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Zainstaluj.
 4. Zaloguj się do swojego konta G Suite – musisz być administratorem usługi G Suite w swojej organizacji.
 5. Na pytanie, czy chcesz przyznać Workplace Facebooka dostęp do konta Google, kliknij Zezwól.
 6. Zostaniesz przekierowany(a) z powrotem do Workplace, a integracja z usługą Google Drive zostanie włączona dla wszystkich członków Twojej społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?
Integracja z usługą OneDrive umożliwia łatwe udostępnianie plików z aplikacji OneDrive bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat pliku OneDrive bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder OneDrive z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do swoich plików i widzą, kto się czym zajmuje.
Jeśli jesteś administratorem:
 1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace.
 2. Wyszukaj OneDrive.
 3. Kliknij Konfiguruj w Workplace.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij OK.
 5. Zaloguj się do swojego konta Microsoft – musisz być administratorem konta, aby ukończyć ten proces.
 6. Na pytanie, czy chcesz udostępnić Workplace Facebooka na swoim koncie, kliknij Zezwól.
 7. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą OneDrive zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej organizacji.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Integracja z usługą Sharepoint umożliwia udostępnianie zawartości plików z aplikacji SharePoint Online bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej zawartości takiej jak dokumenty, strony i pliki w usłudze SharePoint Online bez opuszczania Workplace. Ponadto możesz połączyć folder SharePoint Online z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy zyskają łatwy dostęp do swoich plików i zobaczą, kto się czym zajmuje.
Jeśli jesteś administratorem:
 1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace.
 2. Wyszukaj SharePoint.
 3. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij OK.
 5. Zaloguj się do swojego konta Microsoft – musisz być administratorem konta, aby ukończyć ten proces.
 6. W odpowiedzi na pytanie, czy chcesz udostępnić Workplace Facebooka na swoim koncie, kliknij Zezwól.
 7. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą SharePoint zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej organizacji.
Uwaga: Twoi współpracownicy będą mogli zobaczyć podgląd udostępnionego przez Ciebie pliku, jeśli będą mieli stosowne uprawnienia w SharePoint. Jeśli nie będą mogli wyświetlić zawartości w SharePoint, nie zobaczą podglądu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Integracja z usługą Box umożliwia łatwe udostępnianie plików z aplikacji Box bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat pliku w usłudze Box bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder Box z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy zyskają łatwy dostęp do swoich plików i zobaczą, kto się czym zajmuje.
Uwaga: Tylko główny administrator konta w usłudze Box może skonfigurować integrację z Box.
Jeżeli jesteś administratorem Workplace, wykonaj poniższe czynności na komputerze:
 1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace.
 2. Wybierz Box.
 3. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace.
 4. Zostanie wyświetlone nowe okno. Skopiuj klucz API z tej strony. Wprowadź go do Konsoli administratora w usłudze Box.
 5. W nowym oknie przejdź do strony Niestandardowe aplikacje w Konsoli administratora w usłudze Box.
 6. W obszarze Niestandardowe aplikacje wybierz przycisk Autoryzuj nową aplikację.
 7. Wprowadź klucz API skopiowany z Workplace i wybierz Dalej. Potwierdź integrację, wybierając opcję Autoryzuj na następnym ekranie.
 8. Przejdź do strony Informacje o koncie i skopiuj identyfikator firmy.
 9. Wróć do Workplace i wpisz identyfikator firmy w oknie Zainstaluj Box.
 10. Kliknij Instaluj – okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą Box zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?
Integracja z usługą Dropbox umożliwia łatwe udostępnianie plików z aplikacji Dropbox bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat pliku Dropbox bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder Dropbox z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do swoich plików i widzą, kto się czym zajmuje.
 1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace na komputerze.
 2. Wyszukaj Dropbox.
 3. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace.
 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Kliknij przycisk OK.
 5. Zaloguj się do konta Dropbox.
 6. Na pytanie, czy chcesz udostępnić Workplace Facebooka na swoim koncie Dropbox, kliknij Zezwól.
 7. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą Dropbox zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej organizacji.
Czy ta informacja była pomocna?
Integracja z usługą Quip umożliwia łatwe udostępnianie zawartości z tej usługi w Workplace w przeglądarce i w aplikacji mobilnej. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat dokumentu w usłudze Quip bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder Quip z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy zyskają łatwy dostęp do swoich dokumentów i zobaczą, kto się czym zajmuje.
Uwaga: Aby ukończyć ten proces, musisz być głównym administratorem organizacji w usłudze Quip.
 1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace.
 2. Wyszukaj Quip.
 3. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
 4. W nowym oknie przejdź do Panelu administratora usługi Quip.
 5. Wybierz opcję Utwórz klucz API.
 6. Nazwij usługę i zapisz ją, aby wygenerować identyfikator klienta i tajny klucz.
 7. Wprowadź identyfikator klienta i tajny klucz w oknie dialogowym wyświetlonym w kroku 3.
 8. Kliknij opcję Zainstaluj.
 9. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą Quip zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej organizacji.
Czy ta informacja była pomocna?
Integracje z usługą przechowywania w chmurze zapewniają szereg korzyści:
 • Gdy ktoś udostępnia link do pliku lub dokumentu przechowywanego w usłudze przechowywania w chmurze, osoby, które mają uprawnienia do przeglądania pliku, zobaczą podgląd i tytuł pliku albo dokumentu. Widok zależy od typu pliku, usługi przechowywania w chmurze i uprawnień, które dana osoba ma do przeglądania pliku lub dokumentu.
 • Być może widać będzie też logo usługi przechowywania w chmurze w edytorze grupy (w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych). Kliknięcie tego elementu otworzy okno umożliwiające nawigację między plikami i folderami zapisanymi w usłudze przechowywania w chmurze. Można również przeszukiwać wiele usług przechowywania w chmurze za pomocą pola wyszukiwania w górnej części tego okna. Po znalezieniu pliku, który chcesz udostępnić, link do tego pliku zostanie dodany do Twojego posta w Edytorze.
 • Z folderem znajdującym się w usłudze przechowywania w chmurze można powiązać grupę w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Po powiązaniu folderu z usługi przechowywania w chmurze z grupą Workplace może wystąpić kilka sytuacji:
 • Folder zostanie wyświetlony na karcie Pliki w Twojej grupie i będzie zawierał wszystkie pliki (i podfoldery) w powiązanym folderze.
 • W prawej kolumnie strony głównej grupy zostanie wyświetlony panel pokazujący ostatnio zaktualizowane pliki w powiązanym folderze.
 • Ikona usługi pojawi się w edytorze grupy w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych w przypadku wszystkich członków grupy. Kliknięcie ikony otworzy okno umożliwiające członkom grupy przeglądanie plików i folderów w usłudze przechowywania w chmurze, tak aby mogli sprawnie udostępniać je w wiadomościach w obrębie grupy.
 • Członkowie grupy zobaczą zawartość folderu tylko wtedy, gdy mają już do niego dostęp w usłudze przechowywania w chmurze.
 • Kiedy ktoś udostępni link do pliku lub folderu z usługi przechowywania w chmurze, Workplace spróbuje wyświetlić podgląd pliku lub dokumentu. W przypadku treści, które nie są widoczne dla wszystkich w organizacji, pracownicy zostaną poproszeni o połączenie swojego konta Workplace z usługą przechowywania w chmurze, co pozwoli Workplace określić, czy dna osoba ma uprawnienia do przeglądania treści.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli organizacja korzysta z Workplace Advanced, administrator może włączyć integracje przechowywania w chmurze dla usług: Box, Dropbox, Quip, Google Drive, Microsoft's OneDrive, SharePoint Online.
Jeżeli organizacja korzysta z Workplace Essential, może powiązać grupę Workplace z folderem przechowywanym w usługach Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint Online.
Czy ta informacja była pomocna?
Tak. Z grupą można powiązać wiele folderów znajdujących się w usłudze przechowywania w chmurze.
Można też powiązać foldery znajdujące się w różnych usługach przechowywania w chmurze. W ten sposób będziesz widzieć dokumenty innych pracowników w systemie Quip wraz z plikami z usługi Dropbox.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko administrator grupy Workplace, który jest zalogowany w Workplace na komputerze, może powiązać folder z usługi przechowywania w chmurze z grupą.
Aby usunąć powiązanie folderu z grupą:
 1. Kliknij kolejno opcje Więcej > Pliki w grupie.
 2. Znajdź powiązany folder, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz polecenie Usuń powiązanie folderu.
 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Usuń powiązanie folderu. Powiązanie folderu z grupą zostanie usunięte.
Pamiętaj, że usunięcie powiązania folderu nie powoduje usunięcia dostępu członków grupy do folderu. Jeżeli chcesz usunąć dostęp członków grupy do folderu, usuń dostęp członków grupy w usłudze przechowywania w chmurze.
Czy ta informacja była pomocna?
Rozwiązywanie problemów
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Jeśli po włączeniu usługi G Suite nie możesz uzyskać dostępu do konta, musisz najpierw przejść do konsoli administratora usługi G Suite. Następnie:
 1. Kliknij kolejno pozycje Apps (Aplikacje) > SAML Apps (Aplikacje SAML).
 2. Kliknij Workplace Settings (Ustawienia Workplace).
 3. Wybierz polecenie ON for everyone (Włącz dla wszystkich) lub ON for some organizations (Włącz dla niektórych organizacji) w zależności od preferencji.
Pamiętaj, że zastosowanie zmian może zająć do 24 godzin. Nie otrzymasz powiadomienia o ich wprowadzeniu.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko administrator grupy może powiązać foldery w usłudze przechowywania w chmurze z grupą. Poproś administratora grupy o powiązanie folderu lub nadanie Ci uprawnień administratora grupy w celu powiązania folderu.
Czy ta informacja była pomocna?