Czym są niestandardowe integracje w Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Niestandardowe integracje to integracje stworzone przez Twoją organizację lub firmę zewnętrzną na zlecenie Twojej organizacji.
Kiedy administrator Workplace Advanced skonfiguruje niestandardową integrację, może zdecydować, czy administratorzy grup mają włączyć tę integrację w swoich grupach.
Jeśli w ramach grupy można włączyć niestandardowe integracje, stosowną informację można znaleźć na karcie Integracje w grupie, której jesteś administratorem.
Uwaga: Jeśli otrzymasz z Workplace powiadomienie dotyczące „integracji, które nie przeszły zaktualizowanego procesu weryfikacji”, zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczniejszych integracji do Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?