Jak określić, jakie powiadomienia chcę otrzymywać w Workplace?

Nie można całkowicie wyłączyć powiadomień, ale możesz dostosować sposób powiadamiania i określić zdarzenia, o których chcesz być powiadamiany(a).
Aby przejść do ustawień powiadomień na komputerze:
  1. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu Workplace, a następnie kliknij Ustawienia.
  2. Kliknij opcję Powiadomienia w menu po lewej stronie.
Teraz możesz edytować poniższe opcje:
Sposób otrzymywania powiadomień:
  • Komputery i urządzenia mobilne
  • E-mail
Zdarzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia:
Dowiedz się więcej o powiadomieniach w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?