Jak usunąć grupę w Workplace?

Jeżeli jesteś administratorem grupy i nie ma w niej nikogo innego, opuszczenie grupy spowoduje jej usunięcie.
Ponadto w społecznościach Workplace Advanced administratorzy systemu i moderatorzy zawartości mogą usunąć dowolną grupę.
Aby usunąć grupę w Workplace Advanced:
  1. Kliknij Panel administratora w prawym górnym rogu Workplace.
  2. Kliknij Grupy i wyszukaj grupę, którą chcesz usunąć.
  3. Kliknij i wybierz Usuń grupę.
  4. Wpisz nazwę grupy w wyświetlonym polu i kliknij Usuń grupę.
Uwaga: Usunięcia grupy nie można cofnąć. Po usunięciu grupy należące do niej elementy – posty, członkowie i komentarze – zostaną trwale usunięte.
Grupy wielofirmowe
Grupa wielofirmowa zostanie usunięta automatycznie, kiedy opuszczą ją wszyscy członkowie. Aby grupa została usunięta, administrator grupy może usunąć z niej wszystkich członków oraz siebie.
Czy ta informacja była pomocna?