Jak skonfigurować integrację Workplace z usługą Google Drive?

Integracja z usługą Google Drive umożliwia łatwe udostępnianie plików z aplikacji Google Drive bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat pliku Drive bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder Drive z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do swoich plików i widzą, kto się czym zajmuje.
Z poziomu komputera:
  1. Wyszukaj usługę Dysk Google w Katalog integracji Workplace.
  2. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij OK.
  4. Zaloguj się do swojego konta G Suite – musisz być administratorem usługi G Suite w swojej organizacji.
  5. Na pytanie, czy chcesz przyznać Workplace Facebooka dostęp do konta Google, kliknij Zezwól.
  6. Zostaniesz przekierowany(a) z powrotem do Workplace, a integracja z usługą Google Drive zostanie włączona dla wszystkich członków Twojej społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?