Kto to jest aktywny użytkownik w Workplace?

Aktywny użytkownik to osoba zaproszona do Twojego Workplace. Użytkownik staje się osobą podlegającą rozliczeniu, kiedy z osoby oczekującej na zaproszenie stanie się osobą zaproszoną. Do Workplace zwerbować możesz nieograniczoną liczbę osób bez ponoszenia opłat.
Uwaga: Konta zaproszone w połowie miesiąca kalendarzowego nie zostaną obciążone opłatami za ten miesiąc.
Czy ta informacja była pomocna?