Kto to jest aktywny użytkownik w Workplace?

Aktywny użytkownik to osoba, która ma aktywne konto Workplace przez cały miesiąc kalendarzowy, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
Konta utworzone lub które wygasły w ciągu danego miesiąca kalendarzowego nie są aktywne.
Uwaga: Konto utworzone po pierwszym dniu nie zostanie obciążone opłatami, dopóki nie będzie aktywne przez cały miesiąc kalendarzowy.
Czy ta informacja była pomocna?