Co się stanie, gdy dodam osoby pomagające do wydarzenia kryzysowego w Workplace?

Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced.
Dodanie osoby jako pomocnego użytkownika do wydarzenia kryzysowego spowoduje wyświetlenie tej osoby na stronie wydarzenia kryzysowego. Pracownicy, którzy są pomocnymi użytkownikami, muszą zostać dodani jako operatorzy raportów o bezpieczeństwie, aby móc widzieć wydarzenie kryzysowe i nim zarządzać. Aby dodać operatora raportów o bezpieczeństwie, administrator systemu musi przejść do Panelu administratora i kliknąć Raporty o bezpieczeństwie.
Jeśli operator raportów o bezpieczeństwie podejmie działanie dotyczące wydarzenia kryzysowego, zostanie automatycznie dodany jako pomocny użytkownik w ramach tego wydarzenia.
Dowiedz się więcej o komunikacji podczas wydarzeń kryzysowych.
Czy ta informacja była pomocna?