Ustawienia społeczności

Dowiedz się więcej na temat ustawień, które wprowadzają zmiany w całej społeczności Workplace. Więcej informacji o dostosowywaniu społeczności Workplace można znaleźć w Centrum zasobów dla klientów.

Na komputerze w menu w lewym górnym rogu Workplace kliknij Panel administratora. Tutaj możesz zobaczyć współpracowników i grupy, statystyki społeczności oraz zarządzać preferencjami społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Premium.
Funkcjonalność panelu administratora jest ograniczona na urządzeniach mobilnych, ale możesz efektywnie korzystać z kilku narzędzi. Poniższe funkcje są dostępne dla administratorów Workplace Premium w panelu administratora na urządzeniach mobilnych:
 • Przegląd aktywności z ostatnich 7 dni i wysyłanie przypomnień do użytkowników w celu zwiększenia aktywności.
 • Dodawanie osób: aby dodać nową osobę do społeczności, podaj jej imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Raporty: raporty dotyczące aktywności związanej z osobami, grupami i zawartością w Workplace z ostatnich trzech miesięcy.
 • Administratorzy: przegląd wszystkich administratorów i zmiana poziomów administracji dowolnego administratora. Więcej informacji o różnych rolach administratorów.
 • Zgłoszona zawartość: przegląd zgłoszonej zawartości i możliwość jej pozostawienia lub usunięcia bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Administratorzy będą otrzymywać powiadomienia push umożliwiające szybki przegląd i usuwanie zgłoszonej zawartości na telefonie.
Uwaga: Panel administratora na urządzeniach mobilnych jest widoczny na wszystkich poziomach administratorów. Role dostępu są dokładnie takie same jak w panelu administratora w wersji przeglądarkowej.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko administrator zalogowany do Workplace z komputera może zmienić nazwę firmy.
Aby zmienić nazwę firmy:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij obok pozycji Nazwa firmy.
 4. Wpisz nową nazwę firmy i kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?
Adres URL w usłudze Workplace ma następujący format: https://[company-name].workplace.com/. Administrator może zmieniać poddomenę Workplace co 30 dni. Poddomeny muszą mieć co najmniej pięć znaków.
Aby zmienić poddomenę:
 1. W menu w lewej części Aktualności kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Zmień obok pozycji Poddomena firmy.
 4. Wprowadź nową poddomenę i kliknij Zaktualizuj.
 5. Potwierdź wybór.
Uwaga: Zmiana adresu URL spowoduje, że wszystkie linki do pierwotnego adresu (w tym linki zgłoszenia praw do konta i zakładki) przestaną działać.
Czy ta informacja była pomocna?
Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas składania wniosku o subdomenę:
 • Nie można zarezerwować subdomeny, z której korzysta już inna osoba.
 • Nazwa subdomeny może składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (A-Z, 0-9). Dywizy (-) są również dozwolone.
 • Nazwa subdomeny musi mieć co najmniej pięć znaków i nie może zawierać ogólnych terminów (np. samochody.facebook.com)
 • Tylko administrator systemu może złożyć wniosek o subdomenę.
 • Subdomena musi być zgodna z dokumentem Workplace – zasady dozwolonego użycia.
Pamiętaj, że kiedy zmienimy subdomenę, wszystkie poprzednie linki do społeczności Workplace przestaną działać.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany subdomeny w każdej chwili ze względu na ewentualne rozbieżności z naszymi wytycznymi.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby skonfigurować lub dostosować link do zasad, najpierw musisz zalogować się do Workplace na komputerze.
Następnie możesz wybrać, czy chcesz umieścić link do zasad swojej organizacji w menu Szybka pomoc. Aby skonfigurować lub edytować link do zasad:
 1. Spisz lub znajdź zasady, które chcesz wyświetlać swojej społeczności.
 2. Umieść zasady pod publicznie dostępnym adresem URL.
 3. Przejdź do Panelu administratora.
 4. Kliknij Ustawienia.
 5. Przewiń w dół do pozycji Zasady i reguły firmy.
 6. Kliknij obok Adres URL zasad i wpisz adres URL miejsca, gdzie umieszczone są zasady. Kliknij Zapisz.
 7. Kliknij obok pozycji Nazwa zasad i wpisz nazwę, która ma być widoczna w menu Szybka pomoc. Kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?
W celu dostosowania pola profilu można dodać następujący zestaw rozwijanych opcji:
 • Lokalizacja
 • Dział
 • Oddział
 • Organizacja
Aby dodać zestaw wartości do rozwijanego menu:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Ustawienia, a następnie kartę Pola profilowe.
 3. Kliknij przycisk Ustaw wartości obok pola profilu, które chcesz dodać.
 4. Dodawaj ustawione wartości jedna po drugiej lub wklejaj listę wartości oddzielonych średnikami.
 5. Kliknij opcję Zapisz.
Uwaga: Jeśli pole profilu zostało wypełnione przed utworzeniem listy wartości, nie zostanie nadpisane. Jeśli jednak użytkownik edytuje swój profil po utworzeniu listy wartości, musi wybrać wartość z listy.
Czy ta informacja była pomocna?
Ustawienia pobierania filmów pomagają chronić filmy chronione prawem autorskim lub poufne w Workplace. Ta funkcja wykorzystuje szyfrowanie do ochrony filmów, dzięki czemu w pełnej jakości mogą je wyświetlić tylko osoby zalogowane do Workplace w obsługiwanej przeglądarce. Użytkownicy nieobsługiwanych przeglądarek zobaczą wideo w niższej jakości.
Obsługiwane przeglądarki i aplikacje:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Aplikacja mobilna Workplace
 • Microsoft Edge (Chromium)
 • Opera
Nieobsługiwane przeglądarki:
 • Internet Explorer
Włączenie funkcji ustawień pobierania filmu
Aby włączyć zarządzanie prawami do filmu w Workplace:
 1. W menu w lewej części Aktualności kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Bezpieczeństwo.
 3. Kliknij Więcej, a następnie wybierz Pobierane filmy.
 4. Kliknij przełącznik obok opcji Pobierane filmy.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.
Dostosowywanie ustawień pobierania filmów
Po włączeniu ustawień pobierania filmów wprowadź zmiany:
 1. W menu w lewej części Aktualności kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Bezpieczeństwo.
 3. Kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij przełącznik obok opcji Ogranicz możliwość pobierania filmów.
 5. Kliknij Zapisz.
W tym miejscu możesz uniemożliwić pobieranie swoich filmów w Workplace. Gdy funkcja Pobierane filmy jest wyłączona, użytkownicy nie mogą pobierać starych ani nowych filmów z Workplace na swoje urządzenia. Gdy jest włączona, zarówno stare, jak i nowe filmy są dostępne do pobrania.
To ustawienie szyfruje filmy tylko wtedy, gdy jest włączone. Nie szyfruje filmów, które zostały opublikowane przed jej włączeniem. Gdy wyłączysz tę funkcję po jej użyciu, wszystkie zaszyfrowane filmy pozostaną zaszyfrowane.
Zezwolenie części odbiorców na pobieranie filmów
Administratorzy mogą umożliwić niektórym użytkownikom pobieranie zaszyfrowanych filmów, nawet kiedy nie wolno tego pozostałym osobom w Workplace. W obszarze Zezwól na pobieranie wybierz Nikt, Administratorzy lub Zbiory osób.
Czy ta informacja była pomocna?
Po przejściu na inny plan nie zostaną usunięte żadne dane związane z dotychczasowymi kontami Workplace. Jednak tylko klienci Workplace Advanced i Enterprise będą mieli dostęp do API Workplace w celu pobrania danych z Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?