Ustawienia społeczności

Dowiedz się więcej na temat ustawień, które wprowadzają zmiany w całej społeczności Workplace. Więcej informacji o dostosowywaniu społeczności Workplace można znaleźć w Centrum zasobów dla klientów.

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace z poziomu komputera. Tutaj możesz zobaczyć współpracowników i grupy, statystyki społeczności oraz zarządzać preferencjami społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Premium.
Funkcjonalność panelu administratora jest ograniczona na urządzeniach mobilnych, ale możesz efektywnie korzystać z kilku narzędzi. Poniższe funkcje są dostępne dla administratorów Workplace Premium w panelu administratora na urządzeniach mobilnych:
 • Przegląd aktywności z ostatnich 7 dni i wysyłanie przypomnień do użytkowników w celu zwiększenia aktywności.
 • Dodawanie osób: aby dodać nową osobę do społeczności, podaj jej imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Raporty: raporty dotyczące aktywności związanej z osobami, grupami i zawartością w Workplace z ostatnich trzech miesięcy.
 • Administratorzy: przegląd wszystkich administratorów i zmiana poziomów administracji dowolnego administratora. Więcej informacji o różnych rolach administratorów.
 • Zgłoszona zawartość: przegląd zgłoszonej zawartości i możliwość jej pozostawienia lub usunięcia bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Administratorzy będą otrzymywać powiadomienia push umożliwiające szybki przegląd i usuwanie zgłoszonej zawartości na telefonie.
Uwaga: Panel administratora na urządzeniach mobilnych jest widoczny na wszystkich poziomach administratorów. Role dostępu są dokładnie takie same jak w panelu administratora w wersji przeglądarkowej.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced. Tylko administrator zalogowany do Workplace z komputera może zmienić nazwę firmy.
Aby zmienić nazwę firmy:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Zaktualizuj nazwę firmy.
 4. Przewiń w dół i kliknij kolejno Zapisz > OK.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Konta w usłudze Workplace mają następujący format adresu URL: https://[firma].workplace.com/. Zanim zmienisz adres, sprawdź, czy nowy adres URL jest dostępny (spróbuj go wpisać w przeglądarce). Jeśli nie ma konta w usłudze Workplace pod tym adresem, prześlij zgłoszenie do pomocy z prośbą o dokonanie zmiany.
Uwaga: Spowoduje to, że wszystkie linki do pierwotnego adresu, w tym linki zgłoszenia praw do konta i zakładki, przestaną działać.
Czy ta informacja była pomocna?
Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas składania wniosku o subdomenę:
 • Nie można zarezerwować subdomeny, z której korzysta już inna osoba.
 • Nazwa subdomeny może składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (A-Z, 0-9). Dywizy (-) są również dozwolone.
 • Nazwa subdomeny musi mieć co najmniej pięć znaków i nie może zawierać ogólnych terminów (np. samochody.facebook.com)
 • Tylko administrator systemu może złożyć wniosek o subdomenę.
 • Subdomena musi być zgodna z dokumentem Workplace – zasady dozwolonego użycia.
Pamiętaj, że kiedy zmienimy subdomenę, wszystkie poprzednie linki do społeczności Workplace przestaną działać.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany subdomeny w każdej chwili ze względu na ewentualne rozbieżności z naszymi wytycznymi.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced. Musisz się zalogować do Workplace na komputerze, aby ustawić lub dostosować regulamin firmy.
Aby ustawić regulamin firmy (o ile nie zostało to jeszcze zrobione):
 1. Utwórz regulamin.
 2. Umieść regulamin w publicznie dostępnej witrynie.
 3. Wybierz kolejno pozycje Panel administratora > Ustawienia. Przewiń w dół do sekcji Regulamin i podaj link do regulaminu.
Aby dostosować regulamin firmy:
Wybierz kolejno pozycje Panel administratora > Ustawienia. Przewiń w dół do sekcji Regulamin i wprowadź link do nowego regulaminu.
Czy ta informacja była pomocna?
W celu dostosowania pola profilu można dodać następujący zestaw rozwijanych opcji:
 • Lokalizacja
 • Dział
 • Oddział
 • Organizacja
Aby dodać zestaw wartości do rozwijanego menu:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Ustawienia, a następnie kartę Pola profilowe.
 3. Kliknij przycisk Ustaw wartości obok pola profilu, które chcesz dodać.
 4. Dodawaj ustawione wartości jedna po drugiej lub wklejaj listę wartości oddzielonych średnikami.
 5. Kliknij opcję Zapisz.
Uwaga: Jeśli pole profilu zostało wypełnione przed utworzeniem listy wartości, nie zostanie nadpisane. Jeśli jednak użytkownik edytuje swój profil po utworzeniu listy wartości, musi wybrać wartość z listy.
Czy ta informacja była pomocna?
Ten artykuł dotyczy tylko administratorów Workplace.
Ustawienia pobierania filmów pomagają chronić filmy chronione prawem autorskim lub poufne w Workplace. Ta funkcja wykorzystuje szyfrowanie do ochrony filmów, dzięki czemu mogą je wyświetlić tylko osoby zalogowane do Workplace w obsługiwanej przeglądarce.
Obsługiwane przeglądarki i aplikacje:
Nieobsługiwane przeglądarki:
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
Osobom korzystającym z nieobsługiwanych przeglądarek możesz zezwolić na oglądanie filmów chronionych w niższej jakości.
Aby wyłączyć pobieranie filmów na komputerze:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Bezpieczeństwo.
 3. Kliknij Ustawienia pobierania filmów.
 4. Zobaczysz stronę z obejrzanymi filmami wraz z przeglądarką, w której zostały wyświetlone. Kliknij przełącznik Wyłącz pobieranie filmów.
Jeśli klikniesz przełącznik Niska jakość filmów w nieobsługiwanych przeglądarkach, użytkownicy, którzy zalogują się do Workplace w nieobsługiwanej przeglądarce, będą mogli oglądać chronione filmy w niższej jakości.
Gdy funkcja Wyłącz pobieranie filmów jest włączona, a tryb niskiej jakości jest wyłączony, użytkownicy nie mogą pobierać filmów z Workplace na swoje urządzenia.
To ustawienie szyfruje filmy tylko wtedy, gdy jest włączone. Nie szyfruje filmów, które zostały opublikowane przed jej włączeniem. Gdy wyłączysz tę funkcję po jej użyciu, wszystkie zaszyfrowane filmy pozostaną zaszyfrowane.
Czy ta informacja była pomocna?
Po przejściu na inny plan nie zostaną usunięte żadne dane związane z dotychczasowymi kontami Workplace. Jednak tylko klienci Workplace Advanced i Enterprise będą mieli dostęp do API Workplace w celu pobrania danych z Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?