Jak dodać napisy do filmu w Workplace?

Po przesłaniu filmu do osi czasu lub grupy możesz dodać do niego napisy. Workplace może automatycznie dodawać napisy do treści w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, arabskim, wietnamskim, włoskim, niemieckim, tureckim, rosyjskim, tajskim, urdu, malajskim i japońskim. Napisy można też dodać ręcznie, używając pliku .srt.

Korzystanie z automatycznych napisów
Aby dodać napisy, korzystając z funkcji automatycznych napisów w Workplace:
 1. Na osi czasu, w grupie lub w Aktualnościach kliknij Zdjęcie/film.
 2. Wybierz film, który chcesz przesłać, i kliknij Zarządzaj napisami.
 3. Kliknij Generuj automatyczne napisy. Workplace automatycznie rozpozna język filmu i utworzy napisy. W zależności od długości filmu może to zająć nawet kilka minut.
 4. Kliknij Podgląd napisów, aby odtworzyć podgląd filmu. Na koniec kliknij Gotowe.
 5. Wprowadź opis filmu i kliknij Opublikuj

Pobierz transkrypcję
Aby pobrać napisy w formacie .txt:
 1. Przejdź do posta z filmem.
 2. Kliknij film, aby go powiększyć.
 3. Kliknij w prawym górnym rogu i wybierz Pobierz transkrypcję.

Pobierz i edytuj automatyczne napisy
Aby pobrać i edytować automatyczne napisy:
 1. W oknie Wyświetl podgląd napisów i zarządzaj nimi kliknij , a następnie Pobierz napisy.
 2. Plik .srt zostanie pobrany na komputer. Otwórz go w edytorze tekstu, wprowadź zmiany w tekście napisów i zapisz plik.
 3. Kliknij Prześlij plik SRT w obszarze Przesłane napisy i wybierz plik .srt po edycji, o nazwie zgodnej z konwencją: nazwapliku.[kod języka]_[kod kraju].srt.
 4. Kliknij kolejno Zastąp plik napisów > > Gotowe.
 5. Wprowadź opis filmu i kliknij Opublikuj

Prześlij plik .srt
Jeśli masz już gotowe napisy w pliku .srt o nazwie zgodnej z naszą konwencją i chcesz je przesłać:
 1. Na osi czasu, w grupie lub w Aktualnościach kliknij Zdjęcie/film.
 2. Wybierz film, który chcesz przesłać, i kliknij Zarządzaj napisami, następnie kliknij Prześlij pliki .SRT.
 3. Wybierz plik .srt z napisami, który chcesz przesłać, i kliknij Podgląd napisów.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Wprowadź opis filmu i kliknij Opublikuj

Napisy na żywo:
Podczas transmisji możesz także utworzyć napisy na żywo. Podczas transmisji możesz włączyć napisy na żywo w Live Producer, gdy rozpoczniesz transmisję na żywo w grupie.
Jeśli są dostępne napisy na żywo dla oglądanej transmisji na żywo, możesz je włączyć, klikając . Możesz tutaj określić, czy chcesz włączyć czy wyłączyć napisy na żywo.
Napisy na żywo są dostępne w językach: angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Dowiedz się więcej o Workplace Live.
Czy ta informacja była pomocna?