Czym jest program Workplace For Good i kto kwalifikuje się do udziału w nim?

Program Workplace For Good zapewnia kwalifikującym się organizacjom pozarządowym bezpłatny dostęp do Workplace Advanced. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Workplace For Good.

Kto spełnia wymagania?
Po otrzymaniu wniosku, a następnie jego zweryfikowaniu i udzieleniu pisemnej zgody Facebook może zaoferować bezpłatny dostęp do Workplace Advanced organizacjom pozarządowym o ważnym statusie organizacji non profit, zweryfikowanym przez naszego partnera, fundację TechSoup.
Jednak poniższe organizacje nie kwalifikują się do udziału w programie Workplace For Good mimo statusu organizacji non profit:
  • Szpitale, organizacje zajmujące się ubezpieczeniami zdrowotnymi lub grupowymi, domy opieki i inne placówki ochrony zdrowia
  • Szkoły, uniwersytety i inne instytucje akademickie, w tym okręgi szkolne
  • Organizacje związane ze szkołą, np. grupy studenckie, pracownicze, rodzicielskie czy absolwenckie
  • Podmioty administracji państwowej, agencje lub organizacje
  • Organizacje legislacyjne lub związane z działalnością polityczną (także grupy poparcia)
  • Kościoły i inne organizacje religijne
  • Zawodowe ligi sportowe
  • Unie kredytowe i inne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Organizacje kwalifikujące się do Workplace For Good mogą tworzyć konta tylko dla swoich bezpośrednich pracowników, wykonawców i wolontariuszy. Jeśli organizacja kwalifikująca się do udziału w programie utworzy konta użytkownika dla osób spoza powyższych grup, Facebook zastrzega sobie prawo do naliczenia standardowej stawki opłaty za takie konta.
Facebook według własnego uznania decyduje o tym, czy organizacja kwalifikuje się do Workplace For Good, i zastrzega sobie prawo do przyjęcia bądź odrzucenia wniosku lub udziału organizacji w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Facebook może uzupełnić lub zmienić zasady kwalifikacji do Workplace For Good w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Jeśli w wyniku zmiany zasad Facebooka lub zmiany statusu organizacji dana organizacja przestanie kwalifikować się do Workplace For Good, wówczas Facebook poinformuje ją o tym z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Po wystosowaniu powiadomienia dostęp organizacji do Workplace oraz możliwość korzystania z platformy podlegać będą standardowym stawkom.
Czy ta informacja była pomocna?