Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe na koncie Workplace?

Włączenie funkcji uwierzytelniania dwuskładnikowego pozwala dodać podwójne uwierzytelnianie w celu dodatkowego zabezpieczenia konta Workplace.
Po włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego, nazywanego też uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, przy każdej próbie logowania do konta lub aplikacji Workplace z nowego urządzenia konieczne będzie wprowadzenie specjalnego kodu zabezpieczającego. Po wprowadzeniu tego kodu będzie można zapisać urządzenie na koncie, aby przy kolejnym logowaniu z tego urządzenia nie trzeba było powtarzać tego procesu.
Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe:
  1. Zaloguj się w aplikacji Workplace.
  2. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu Workplace.
  3. Kliknij Ustawienia.
  4. Kliknij opcję Bezpieczeństwo i logowanie.
  5. Przewiń w dół i kliknij Edytuj w sekcji Użyj uwierzytelniania dwuskładnikowego, a następnie wybierz polecenie Rozpocznij. Może pojawić się prośba o ponowne podanie hasła.
  6. W sekcji Wiadomość tekstowa (SMS) kliknij opcję Dodaj nowy numer telefonu, aby dodać numer telefonu. Zostanie wyświetlona prośba o podanie numeru telefonu, a następnie o potwierdzenie, że należy on do Ciebie, przez wprowadzenie kodu zabezpieczającego wysłanego w wiadomości SMS.
Pamiętaj, że po skonfigurowaniu preferencji uwierzytelniania dwuskładnikowego konieczne będzie kliknięcie opcji Włącz w celu aktywowania tej funkcji.
Uwaga: Kody zabezpieczające można także generować za pomocą aplikacji zewnętrznej lub Generatora kodów w aplikacji Workplace.
Jeśli nie masz już dostępu do wybranej formy uwierzytelniania dwuskładnikowego lub nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem Workplace lub wyślij prośbę o ponowne przyznanie dostępu.
Czy ta informacja była pomocna?