Dlaczego rozliczenie za usługę Workplace jest niezgodne z informacjami na karcie Raporty w panelu administratora?

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced. Możesz nie mieć dostępu do karty Raporty w panelu administratora, ponieważ dopiero wprowadzamy tę funkcję.
Wartości widoczne na rozliczeniu są zazwyczaj mniejsze niż te na karcie Raporty w panelu administratora. Aktywny użytkownik w rozliczeniu miesięcznym na potrzeby rozliczenia to osoba, która posiadała konto Workplace pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego oraz zalogowała się w celu odwiedzenia społeczności Workplace, panelu administratora lub skorzystania z Work Chat w danym miesiącu. (powiadomienia push wysyłane na urządzenie mobilne lub adres e-mail nie są brane pod uwagę).
Czy ta informacja była pomocna?