W jaki sposób Workplace decyduje, które organizacje kwalifikują się do Workplace For Good?

Facebook używa TechSoup do weryfikowania, czy organizacja ubiegająca się o dostęp do Workplace For Good jest organizacją pozarządową posiadającą ważny status organizacji non profit.
Wnioskujące organizacje muszą być zarejestrowane u lokalnego partnera fundacji TechSoup i muszą spełniać pozostałe kryteria kwalifikacyjne, aby wziąć udział w programie Workplace For Good i uzyskać darmowy dostępu do Workplace Advanced. Niektóre typy organizacji są wykluczone z udziału w Workplace For Good, co zostało opisane tutaj.
Aby zarejestrować się w celu udziału w Workplace For Good:
  1. Odwiedź TechSoup, aby uzyskać token weryfikacyjny. Tokeny weryfikacyjne TechSoup to unikatowe kody udostępniane organizacjom non-profit zweryfikowanym przez TechSoup. Kod weryfikacyjny to ciąg liter i cyfr zwykle zakończonych częścią nazwy organizacji. Przykład: 123a4567@MyOrgName.
  2. Przejdź do karty Workplace For Good w obszarze Płatności w panelu administratora Workplace i kliknij Dodaj token TechSoup.
  3. Jeśli kwalifikujesz się do udziału w Workplace For Good, otrzymasz wiadomość o pomyślnym zweryfikowaniu Twojego statusu.
Możesz też odwiedzić stronę Workplace For Good, aby uzyskać więcej informacji i zgłosić się do programu.
Facebook według własnego uznania decyduje o tym, czy organizacja kwalifikuje się do Workplace For Good, i zastrzega sobie prawo do przyjęcia bądź odrzucenia wniosku lub udziału organizacji w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Facebook może uzupełnić lub zmienić zasady kwalifikacji do Workplace For Good w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Jeśli w wyniku zmiany zasad Facebooka lub zmiany statusu organizacji dana organizacja przestanie kwalifikować się do Workplace For Good, wówczas Facebook poinformuje ją o tym z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Po wystosowaniu powiadomienia dostęp organizacji do Workplace oraz możliwość korzystania z platformy podlegać będą standardowym stawkom.
Czy ta informacja była pomocna?