Jak wdrożyć w Workplace prawo pracownika do bycia zapomnianym?

Prawo osoby do bycia zapomnianą nie jest nową koncepcją ustanowioną na mocy RODO. Występuje już w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych. Użytkownik ma prawo, w dowolnym czasie, do poproszenia administratora danych o usunięcie jego danych osobowych. Prawo to zostało teraz sprecyzowane w artykule 17 RODO. Zadaniem administratora danych jest ustalenie podstaw (jeśli takowe występują) dalszego przetwarzania danych po otrzymaniu takiej prośby. Administrator może w dowolnym momencie poprosić o usunięcie konta użytkownika. Spowoduje to usunięcie danych osobowych użytkownika przechowywanych w Workplace. Będzie to także obejmować profil oraz całą opublikowaną zawartość i zamieszczone komentarze.
Czy ta informacja była pomocna?