Jak administrator dodaje osoby do Workplace?

Uwaga: Adresy e-mail, które nie zawierają imienia i nazwiska danej osoby (info@domain.com, sales@domain.com itp.), nie mogą być używane do tworzenia konta Workplace. Dzięki temu społeczność wie, kto jest właścicielem konta i kto jest odpowiedzialny za zawartość tworzoną na tym koncie.
Dodawanie osób pojedynczo
Aby dodać osoby do Workplace:
 1. Otwórz Panel administratora.
 2. Kliknij Osoby.
 3. Kliknij Dodaj osoby.
 4. Kliknij Dodaj jedną osobę.
Podaj informacje dotyczące danej osoby i kliknij Dodaj. Konta utworzone w ten sposób natychmiast otrzymują zaproszenie.

Dodawanie wielu osób za pomocą e-maila
Aby zbiorczo dodać do Workplace kilka kont:
 1. Otwórz Panel administratora.
 2. Kliknij Osoby.
 3. Kliknij Dodaj osoby.
 4. Kliknij Dodaj wiele osób.
Podaj adresy e-mail użytkowników i kliknij Dodaj. Konta utworzone w ten sposób natychmiast otrzymują zaproszenie. W razie potrzeby skopiuj wyświetlony tutaj link z zaproszeniem i udostępnij go każdej osobie, której chcesz założyć konto.

Zbiorcze tworzenie kont za pomocą pliku w formacie Excel lub CSV
Aby zbiorczo dodać do Workplace wiele kont:
 1. Otwórz Panel administratora.
 2. Kliknij Osoby.
 3. Kliknij Dodaj osoby.
 4. Kliknij Importuj CSV lub XLSX.
W tym miejscu możesz pobrać plik szablonu i dowiedzieć się, jaki format jest wymagany do przesyłania. Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij Importuj plik.

Zbiorcze tworzenie kont przy pomocy dostawcy tożsamości
Workplace można od razu zintegrować z największymi dostawcami tożsamości w chmurze, takimi jak Azure AD, G Suite, Okta, OneLogin i Ping. Można połączyć dostawcę tożsamości w chmurze, korzystając z Importu Workplace (łącznik jest hostowany przez Workplace), lub korzystając z niestandardowej integracji Workplace (łącznik jest hostowany przez dostawcę tożsamości).

Zbiorcze tworzenie kont za pomocą API SCIM
W tym zestawie przewodników przedstawiono koncepcje tworzenia i dezaktywowania kont za pośrednictwem interfejsu API SCIM.
Dowiedz się więcej na temat zbiorczego zarządzania kontami.

Zapraszanie przez użytkowników
Administratorzy mają do wyboru następujące ustawienia zapraszania osób do Workplace:
 • Tylko zaproszone osoby mogą dołączyć: Liczbę współpracowników w swojej społeczności Workplace możesz ograniczyć do określonego segmentu organizacji, np. regionu, działu lub zespołu.
 • Każdy użytkownik domeny z listy zatwierdzonych lub zweryfikowanych: Wybranie tej opcji spowoduje, że społeczność Workplace będzie dostępna dla całej organizacji.
Aby dostosować swoje preferencje zapraszania, odwiedź Panel Administratora i kliknij Ustawienia. Odpowiednie ustawienia znajdziesz pod nagłówkiem Prośby o dołączenie i dostęp.

Czy ta informacja była pomocna?