Tworzenie i usuwanie kont

Administratorzy systemu mogą tworzyć konta Workplace zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo. Odwiedź stronę pomocy z zakresu IT i dla deweloperów, aby uzyskać informacje o tworzeniu kont za pomocą dostawcy tożsamości w chmurze lub Active Directory.

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Istnieją 3 etapy tworzenia nowego konta użytkownika w Workplace:
1. Inicjowanie: Tworzenie konta użytkownika w instancji Workplace (użytkownik nie jest o tym powiadamiany).
2. Zapraszanie: Informowanie użytkownika, że może odebrać zainicjowane konto (użytkownik otrzymuje powiadomienie).
3. Odbieranie: Aktywacja konta Workplace przez zaproszonego użytkownika.
Uwaga: W przypadku ręcznego tworzenia poszczególnych kont w Panelu administratora użytkownicy otrzymają zaproszenia natychmiast – inicjowanie i zapraszanie odbywają się jednocześnie. W przypadku innych metod tworzenia kont inicjowanie i zapraszanie to oddzielne etapy.
Do czasu otrzymania zaproszeń do Workplace członkowie społeczności nie będą wiedzieć, że zostały dla nich zainicjowane konta. Przed wysłaniem zaproszenia:
 • Członek społeczności nie może odebrać konta (próba odebrania konta zakończy się niepowodzeniem).
 • Członek społeczności nie będzie otrzymywać żadnych e-maili ani innych powiadomień z Workplace.
Gdy wszystko będzie gotowe do poinformowania członków społeczności, że mogą odbierać konta, można wysłać im zaproszenia do Workplace. Każdy zaproszony członek społeczności otrzyma wiadomość z zaproszeniem do odbioru konta wraz unikatowym adresem URL. W przypadku kont z obsługą logowania jednokrotnego (SSO) dostępna będzie także opcja zalogowania się do Workplace przy użyciu skonfigurowanej usługi logowania jednokrotnego.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Tylko administrator systemu zalogowany do Workplace z komputera ma dostęp do tej funkcji.
Możesz włączyć funkcję zapraszania osób w firmie do utworzenia konta, aby umożliwić pracownikom zapraszanie innych osób do dołączenia do Workplace lub własnoręczne tworzenie kont. Użytkownicy będą mogli zbiorczo przesyłać listy współpracowników do zaproszenia lub zapraszać współpracowników pojedynczo. Do dołączenia do Workplace można zapraszać tylko pracowników z firmowym adresem e-mail.
Aby włączyć wszystkim możliwość wysyłania zaproszeń:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji Konta i profile Zaznacz pole obok pozycji Każdy w firmie, kto ma prawidłowy adres e-mail. Pamiętaj, że ta opcja będzie wyłączona, jeśli firma nie posiada skonfigurowanej domeny poczty e-mail.
 4. Kliknij Zapisz na dole strony.
Uwaga: Dotyczy to tylko adresów e-mail w jednej z Twoich zarejestrowanych domen e-mail.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby zaprosić współpracowników do dołączenia do Workplace:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Osoby a następnie +Dodaj osoby.
 3. Wybierz Dodaj wiele osób lub Dodaj jedną osobę.
 4. Wpisz dane osób, które chcesz dodać.
 5. Kliknij Wyślij zaproszenia lub Dodaj.
Uwaga: Do Workplace Advanced możesz zaprosić tylko pracowników z tej samej firmy.
Administratorzy mogą również włączyć samodzielne zaproszenie, aby umożliwić osobom z wybranych domen e-mail dołączenie do Workplace bez zaproszenia.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced. Tylko administrator zalogowany do Workplace z komputera może dezaktywować konto w Workplace należące do innej osoby.
Po odejściu pracownika z firmy możesz dezaktywować jego konto, aby wyłączyć mu dostęp do Workplace. Posty, komentarze i wiadomości utworzone przez daną osobę przed dezaktywowaniem konta będą nadal dostępne.
Aby dezaktywować czyjeś konto Workplace:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij pozycję Osoby.
 3. Kliknij obok osoby, której konto chcesz dezaktywować, a następnie wybierz Dezaktywuj konto.
 4. Kliknij opcję Potwierdź.
Uwaga: Uczestnictwo w grupach nie jest natychmiast usuwane z dezaktywowanych kont. Po 4 dniach automatycznie usuwamy uczestnictwo w grupach. Jeśli dezaktywowane konto zostanie ponownie aktywowane w ciągu 4 dni, uczestnictwo w grupach i czatach zostanie utrzymane. Po tym okresie 4 dni nie będzie można przywrócić uczestnictwa w grupach i czatach.
Dezaktywacja konta użytkownika może potrwać do 24 godzin. Dezaktywowanie czyjegoś konta Workplace spowoduje wylogowanie tej osoby ze wszystkich sesji w Workplace i uniemożliwi jej dostęp do aplikacji.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Tylko administrator może usunąć czyjeś konto Workplace.
Aby usunąć konta, do których nigdy nie zgłoszono praw:
 1. Przejdź do Panelu administratora i kliknij pozycję Osoby.
 2. Kliknij obok imienia i nazwiska pracownika, którego konto chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń konto.
Aby usunąć konto, do którego zostały zgłoszone prawa (nawet jeśli później został ustawiony status wskazujący na brak zgłoszenia praw do niego), skontaktuj się z działem pomocy Workplace, żeby złożyć wniosek o usunięcie konta.
Pamiętaj, że usunięcie konta nie jest równoznaczne z jego dezaktywowaniem. Jeśli chcesz dezaktywować konto pracownika, wykonaj te czynności.
Uwaga: Jeśli usuniesz konto Workplace pracownika:
 • Współpracownicy nie będą widzieć tego konta w Workplace.
 • Usunięcie wszystkich opublikowanych przez daną osobę treści może zająć do 90 dni.
 • Treści innych użytkowników, które zależą od treści usuniętych użytkowników (np. komentarze do ich postów), również zostaną usunięte.
 • W okresie usuwania tych informacji będą one niedostępne dla innych użytkowników Workplace.
 • Niektóre działania w Workplace nie są przechowywane na kontach użytkowników. Przykładowo współpracownik może zachować wiadomości otrzymane od usuniętej osoby, nawet jeśli jej konto zostanie usunięte.
 • Użytkownicy zostaną usunięci z grup, a ich uprawnienia administratorów przepadną. Pamiętaj, że jeśli postanowisz ponownie aktywować konto użytkownika w ciągu 14 dni od usunięcia, uprawnienia administracyjne zostaną przywrócone tej osobie.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli dezaktywujesz czyjeś konto:
 • Posty, komentarze i wiadomości utworzone przez daną osobę przed dezaktywowaniem konta będą nadal dostępne dla współpracowników. Oznacza to, że konwersacje grupowe i dotyczące wydarzeń nie zostaną zakłócone, a treści zależne od usuniętych danych zostaną zachowane.
 • Dezaktywowanie konta danej osoby spowoduje wylogowanie jej ze wszystkich sesji w Workplace i uniemożliwi jej dostęp do aplikacji.

Jeśli usuniesz czyjeś konto:
 • Współpracownicy nie będą widzieć tego konta w Workplace.
 • Usunięcie wszystkich publikowanych przez daną osobę treści, np. zdjęć, postów lub innych danych przechowywanych w kopiach zapasowych, może zająć do 90 dni.
 • Treści innych użytkowników, które zależą od treści usuniętych użytkowników (np. komentarze do ich postów), również zostaną usunięte.
 • W okresie usuwania tych informacji są one niedostępne dla innych użytkowników Workplace.
 • Niektóre działania w Workplace nie są przechowywane na kontach użytkowników. Przykładowo współpracownik może zachować wiadomości otrzymane od usuniętej osoby, nawet jeśli jej konto zostanie usunięte.
Uwaga: Dezaktywacja konta użytkownika może potrwać do 24 godzin.
Czy ta informacja była pomocna?
Członkostwo w grupach jest przechowywane przez maksymalnie 4 dni od momentu dezaktywacji konta. Jeśli konto użytkownika zostanie ponownie aktywowane w ciągu 4 dni, pozostanie on członkiem grup, do których należał przed wyłączeniem konta. Jeśli jesteś administratorem, możesz sprawdzić, którzy użytkownicy z wyłączonymi kontami w dalszym ciągu są zarejestrowani w Workplace jako członkowie grup.
Jeśli konto członka grupy zostanie ponownie aktywowane po dezaktywacji, po zalogowaniu się do Workplace na swoim komputerze może on kliknąć Grupy w lewej części strony głównej, aby zobaczyć otwarte, zamknięte i tajne grupy, do których należał. Może on ponownie dołączyć do grup.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Preferencje zapraszania
Administratorzy mają do wyboru następujące ustawienia zapraszania osób do Workplace:
 • Tylko zaproszone osoby mogą dołączyć – można ograniczyć liczbę współpracowników w swojej społeczności Workplace do określonego segmentu organizacji, np. regionu, działu lub zespołu.
 • Każdy, kto ma adres e-mail w następujących domenach e-mail, może dołączyć – wybranie tej opcji spowoduje, że społeczność Workplace będzie dostępna dla całej organizacji.
Dodawanie osób
Aby dodać osoby do społeczności Workplace:
 1. Korzystając z opcji Dodaj pojedynczo: Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu swojego profilu Workplace. Następnie wybierz kolejno opcje Osoby > Dodaj osoby > Dodaj osobę. Możesz dodawać osoby za pomocą ich adresów e-mail. Wszyscy ci użytkownicy natychmiast otrzymają zaproszenie do Workplace.
 2. Korzystając z opcji Dodaj ręcznie: Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu swojego profilu Workplace. Następnie wybierz kolejno opcje Osoby > Dodaj osoby > Dodaj osoby. Możesz dodawać osoby za pomocą ich adresów e-mail. Wszyscy ci użytkownicy natychmiast otrzymają zaproszenie do Workplace.
 3. Przesyłając plik Excel lub CSV: Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu swojego profilu Workplace. Następnie wybierz kolejno opcje Osoby > Dodaj osoby > Dodaj osoby i kliknij polecenie Importuj plik w sekcji Dodawanie ręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Pamiętaj, że pojawi się zapytanie o to, czy chcesz wysłać zaproszenia od razu czy później.
 4. Nawiązując połączenie z dostawcą tożsamości: Workplace można od razu zintegrować z największymi dostawcami tożsamości w chmurze, takimi jak Azure AD, G Suite, Okta, OneLogin i Ping. Można połączyć dostawcę tożsamości w chmurze, korzystając z Importu Workplace (łącznik jest hostowany przez Workplace), lub korzystając z niestandardowej integracji Workplace (łącznik jest hostowany przez dostawcę tożsamości).
 5. Przez SCIM: W tym zestawie przewodników przedstawiono koncepcje tworzenia i dezaktywowania kont za pośrednictwem interfejsu API SCIM.
Pamiętaj, że w przypadku wybrania opcji Zaproś później możliwość wysłania zaproszeń zostanie włączona. Możesz zaprosić wszystkie osoby naraz lub pojedynczo. Dotyczy to dodawania za pomocą dostawcy tożsamości lub pliku CSV.
Dowiedz się więcej na temat zbiorczego zarządzania kontami.
Uwaga: Adresy e-mail, które nie zawierają imienia i nazwiska danej osoby (info@domain.com, sales@domain.com itp.), nie mogą być używane do tworzenia konta Workplace. Dzięki temu społeczność wie, kto jest właścicielem konta i kto jest odpowiedzialny za zawartość tworzoną na tym koncie.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Gdy konta Workplace dla współpracowników będą gotowe, kolejnym krokiem jest zaproszenie do ich odebrania. Wysyłając zaproszenia do odebrania kont, możesz zaprosić wszystkich użytkowników, wybrane osoby lub tylko jednego użytkownika.
Zapraszanie wszystkich użytkowników
Gdy wybierzesz tę opcję, pojawi się prośba o dostosowanie wiadomości e-mail z zaproszeniem do odbioru, która zostanie następnie wysłana do wszystkich niezaproszonych członków. Aby zaprosić wszystkich użytkowników:
 1. Z poziomu komputera kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Niewysłane zaproszenia.
 3. Kliknij opcję Zaproś wszystkich.
 4. Kliknij Wyślij.
Zapraszanie wybranych użytkowników
Ta opcja umożliwia zaproszenie konkretnej grupy osób. Aby zaprosić konkretną grupę osób:
 1. Z poziomu komputera kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Niewysłane zaproszenia.
 3. Kliknij opcję Wybierz osoby, które chcesz zaprosić.
 4. Pojawi się wyskakujące okno z prośbą o przesłanie listy członków, których chcesz zaprosić, w formatach: .csv, .xlsx lub .xls. Jeśli potrzebujesz szablonu, możesz go pobrać w tym oknie.
 5. Kliknij Importuj plik, aby przesłać plik. W przypadku niektórych instancji Workplace pojawi się prośba o dostosowanie wiadomości e-mail z zaproszeniem do odbioru, która zostanie następnie wysłana do wybranych członków.
 6. Kliknij Wyślij.
Zapraszanie jednego użytkownika
Ta opcja umożliwia zaproszenie jednej osoby lub ponowne wysłanie zaproszenia do użytkownika, który nie otrzymał pierwszego zaproszenia. Aby zaprosić jednego użytkownika lub ponownie wysłać zaproszenie:
 1. Z poziomu komputera kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Osoby.
 3. Znajdź użytkownika na liście. Możesz skorzystać z pola wyszukiwania.
 4. Wybierz opcję Zaproś obok imienia i nazwiska osoby, którą chcesz zaprosić.
 5. W przypadku niektórych instancji Workplace pojawi się wyskakujące okno z opcją personalizacji zaproszenia. Jeśli zdecydujesz się dodać tekst do e-maila, pojawi się podgląd. W przeciwnym razie Workplace użyje treści domyślnej.
 6. Kliknij Wyślij.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Jako administrator systemu możesz dodawać pracowników bez adresów e-mail. Aby włączyć tę funkcję:
 1. Przejdź do Panelu administratora.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Przejdź do ustawienia Tworzenie konta przy użyciu kodów dostępu i zaznacz pole wyboru, aby umożliwić współpracownikom bez adresu e-mail logowanie się do Workplace za pomocą kodu dostępu.
Aby dodać do Workplace osoby bez adresu e-mail:
 1. Przejdź do karty Osoby w Panelu administratora. Wybierz polecenie Dodaj osoby i zbiorczo dodaj te osoby w pliku CSV.
 2. Podczas dodawania użytkownika należy podać co najmniej imię i nazwisko oraz identyfikator pracownika. Jeśli dodasz te informacje, nie będzie wymagany adres e-mail. W ten sposób zostanie wygenerowany dostęp dla wszystkich użytkowników bez adresu e-mail.
 3. Uzyskaj indywidualny kod dostępu, klikając obok nazwy użytkownika i wybierając opcję Pobierz kod dostępu. Możesz też pobrać plik CSV wszystkich kodów dostępu dla wszystkich kont bez adresu e-mail, klikając menu na karcie Osoby i wybierając opcję Pobierz kody dostępu.
 4. Przekaż kody dostępu pracownikom bez adresu e-mail. Pracownik, który nie ma adresu e-mail wprowadzi ten kod przy pierwszym logowaniu i utworzy nazwę użytkownika oraz hasło. Odtąd będzie używać tych danych do logowania się w Workplace.
Uwaga: Kody dostępu są danymi wrażliwymi. Każdy, kto ma niewykorzystany kod dostępu, będzie mieć pełny dostęp do konta, którego ten kod dotyczy. Przekazywanie kodów dostępu powinno być ściśle kontrolowane.
Poniżej przedstawiamy ważne informacje o kodach dostępu:
 • Kod jest 16-znakowym ciągiem liter.
 • Jeden kod jest jednorazowo ważny dla jednego konta.
 • Wygenerowanie nowego kodu dostępu dla użytkownika powoduje unieważnienie wszystkich poprzednich kodów.
 • Kod jest ważny przez 90 dni od wygenerowania.
 • Kod, który zostanie użyty do uzyskania lub odzyskania dostępu do konta, zostaje następnie unieważniony.
 • Administrator może w każdej chwili dezaktywować nieużyty kod dostępu.
Czy ta informacja była pomocna?
Funkcja ta jest dostępna tylko dla administratorów w Workplace Essential i Workplace Advanced.
Kod dostępowy logowania pozwala administratorom na zapraszanie użytkowników do Workplace bez adresu e-mail. Korzystając z kodu dostępowego logowania, administratorzy mogą dodać użytkownika do społeczności Workplace, generując unikatowy kod umożliwiający użytkownikowi zgłoszenie prawa do konta.
Pamiętaj, że kody dostępowe trzeba włączyć w panelu administratora.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Pojedyncze tworzenie kont
Gdy konta są tworzone pojedynczo, zaproszenia są wysyłane natychmiast.
Zbiorcze tworzenie kont
W przypadku tworzenia kont w ramach funkcji zbiorczego zarządzania kontami podczas każdej operacji przesyłania danych pojawi się pytanie, czy chcesz zaprosić użytkowników od razu czy później. Jeśli zdecydujesz się zrobić to później, konta zostaną utworzone bez zaproszeń i w późniejszym czasie będzie trzeba wysłać zaproszenia.
G Suite lub Microsoft Azure AD (automatyczne zarządzanie kontami)
Gdy nawiążesz połączenie z usługą G Suite lub Microsoft Azure AD w ramach funkcji automatycznego zarządzania kontami pojawi się pytanie, czy zaproszenia mają być wysyłane od razu po utworzeniu kont czy później. Jeśli zdecydujesz się zrobić to później, konta zostaną utworzone bez wysyłania zaproszeń. Po zaproszeniu wszystkich użytkowników za pomocą przycisku Zaproś wszystkich nastąpi zmiana konfiguracji i w przypadku nowych kont zaproszenia będą wysyłane natychmiast.
Inni dostawcy tożsamości w chmurze lub składnik Active Directory Sync
Gdy nawiążesz połączenie z innym dostawcą tożsamości w chmurze (Okta, OneLogin lub Ping Identity) lub skorzystasz ze składnika Active Directory Sync, konta będą domyślnie tworzone bez wysyłania zaproszeń. Po zaproszeniu wszystkich użytkowników za pomocą przycisku Zaproś wszystkich nastąpi zmiana konfiguracji i w przypadku nowych kont zaproszenia będą wysyłane natychmiast.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Premium.
Po otrzymaniu zaproszeń użytkownicy muszą przejść proces odbioru kont, w ramach którego sprawdzą lub uzupełnią informacje w profilu i ustawią hasło. Proces ten zaczyna się od odebrania wiadomości e-mail z Workplace z unikatowym adresem URL odbioru lub od przejścia do strony logowania (tylko w firmach z funkcją logowania jednokrotnego) po otrzymaniu zaproszenia.
Uwaga: Jeśli w firmie została włączona funkcja logowania jednokrotnego dla danej społeczności, jej członkowie będą proszeni o zalogowanie się w systemie logowania jednokrotnego, zanim będą mogli przystąpić do procesu odbioru kont.
Po zalogowaniu Workplace przeprowadzi użytkowników przez kolejne etapy procesu rejestracji:
1. Akceptacja regulaminu i potwierdzenie danych w profilu
W zależności od ustawień w Panelu administratora, członkowie mogą zostać poproszeni o zaakceptowanie regulaminu firmy oraz o sprawdzenie, uzupełnienie lub skorygowanie danych w profilu, a także o ustawienie zdjęcia profilowego.
2. Ustawienie hasła
Członkowie zostaną poproszeni o ustawienie hasła. Ten etap jest pomijany w przypadku społeczności z włączoną funkcją logowania jednokrotnego.
3. Wybór grup domyślnych
Członkowie będą mogli wybrać grupy, do których chcą należeć, korzystając z opcji domyślnych lub wyszukując konkretną grupę. Następnie zostaną przekierowani do Aktualności i będą mogli od razu zacząć korzystać z Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Aby udostępnić współpracownikom dodatkową metodę odbioru kont, możesz tworzyć specjalne linki służące do tego celu. Na przykład jako uzupełnienie wygenerowanych automatycznie e-maili z zaproszeniami do Workplace możesz wysłać zaproszenia w formie wydruków, wiadomości SMS (przy użyciu firmowej bramki SMS) lub spersonalizowanych e-maili od przełożonego lub członka kadry kierowniczej.
Gdy wyeksportujesz linki do odbioru kont, możesz wysyłać je pojedynczo lub zbiorczo wraz z innymi informacjami dotyczącymi współpracowników. Linki do odbioru kont można utworzyć, pobierając plik CSV z wyeksportowanymi informacjami o pracownikach. Aby utworzyć linki do odbioru kont:
1. Kliknij kartę Osoby w Panelu administratora.
2. Kliknij kolejno > Eksportuj informacje o pracownikach.
3. Wkrótce otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pliku CSV zawierającego dane wszystkich współpracowników, w tym linki do odbioru każdego nieodebranego konta, dla którego już wysłano zaproszenie.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Zapoznaj się z naszym procesem zapraszania. Umożliwia on tworzenie kont użytkowników, zanim zostaną zaproszeni do Workplace. Nie można korzystać z kont niezaproszonych użytkowników ani odbierać e-maili na takich kontach, ale można je traktować jak inne konta użytkowników, czyli dodawać je do grup albo oznaczać. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Inicjowanie umożliwia administratorom przesłanie informacji o kontach i skonfigurowanie instancji Workplace bez powiadamiania użytkowników. Dzięki temu, że zaproszeni i niezaproszeni (mający zainicjowane konta) członkowie mają osobne statusy, administratorzy Workplace mogą wcześniej inicjować konta członków i wysyłać im zaproszenia, gdy wszystko będzie gotowe.
Administrator Workplace może zacząć budować społeczność, tworząc grupy i dodając do nich członków z zainicjowanymi kontami. Po wykonaniu czynności przygotowawczych administrator może wysłać członkom zaproszenia do Workplace. Gdy członkowie zalogują się po raz pierwszy do swoich kont, będą już należeć do odpowiednich grup.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Gdy pracownik odchodzi z organizacji, należy pamiętać o jak najszybszym wyłączeniu jego konta Workplace. Dotyczy to także logowania jednokrotnego, ponieważ tokeny uwierzytelniania nie wygasają natychmiastowo.
Jeśli korzystasz z automatycznego inicjowania kont za pomocą dostawcy tożsamości lub narzędzia AD Sync, dezaktywacja kont odchodzących pracowników powinna być domyślnie włączona. Jeśli konta Workplace są inicjowane ręcznie lub za pomocą pliku CSV, upewnij się, że procedura zakończenia zatrudnienia pracowników obejmuje także dezaktywację kont.
Dowiedz się, jak dezaktywować i dezaktywować zbiorczo użytkowników.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced. To działanie można wykonać tylko na komputerze.
Możesz ponownie wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem do osoby, która zrezygnowała z praw do konta. Możesz ponownie wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem do wszystkich niezajętych kont lub do całej listy osób.
Aby ponownie wysłać do kogoś wiadomość e-mail z potwierdzeniem:
 1. W Panelu administratora kliknij opcję Osoby.
 2. Kliknij pozycję obok opcji Edytuj osoby, a następnie wybierz opcję Wyślij powiadomienie o konieczności skonfigurowania konta.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie niezajęte konta lub Określone konta i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Spersonalizuj powiadomienie lub użyj domyślnego adresu e-mail i kliknij opcję Wyślij.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Po pierwszym zaproszeniu do Workplace wysyłane są 2 wiadomości z przypomnieniem na temat zgłoszenia praw do konta: pierwsze przypomnienie po 3 dniach, drugie po 5 dniach.
Czy ta informacja była pomocna?
Even if your settings show that only people who are invited or from a specific email domain can join your Workplace, you might still notice new requests appearing in the Access Requests section of Admin Panel.
In cases like this, the requests you see in Access Requests are from users who your coworkers have invited using the Invite People button. This button is on the Workplace homepage, and is available to everyone in your community.
To choose how these invites are managed:
 1. Open the Admin Panel.
 2. Click Settings.
 3. Scroll down to Joining and Access Requests and find the Access requests subheading.
 4. Choose from one of the available options:
  • Admins must approve all requests to join this Workplace - even those who are invited by your coworkers will need to be approved in Access Requests.
  • Automatically approve requests from these email domains - invited users from verified or allow-listed email domains will be granted access automatically.
  • Automatically approve all requests - everyone invited to your community will be approved automatically.
 5. Click Save.
You can also contact support if you want to remove the Invite People button and stop coworkers from being able to invite others to your community.
Czy ta informacja była pomocna?
Działania zbiorcze
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Workplace obsługuje zbiorcze zarządzanie kontami użytkowników przy użyciu plików z wartościami oddzielonymi przecinkami (CSV) lub plików Excela. Bez względu na to, czy inicjujesz konta pierwszych użytkowników Workplace, dodajesz nowy dział lub przełożonego czy dezaktywujesz konta użytkowników w społeczności, możesz uprościć sobie zadanie, korzystając z funkcji zbiorczego zarządzania kontami.
Jeśli Twoja firma korzysta z obsługiwanego dostawcy tożsamości, możesz użyć funkcji automatycznego zarządzania kontami do inicjowania i dezaktywacji kont w swoim imieniu, gdy pracownicy dołączają do firmy lub ją opuszczają. Przeczytaj więcej na temat zarządzania kontami z pomocą dostawców tożsamości.
Workplace obsługuje 2 operacje zbiorcze z użyciem plików CSV i Excel:
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced. Przy każdej grupowej operacji przesyłania będzie wyświetlane pytanie, czy chcesz zaprosić użytkowników do odbioru kont teraz czy później. Jeśli zdecydujesz się zrobić to później, konta zostaną utworzone bez zaproszeń i w późniejszym czasie będzie trzeba wysłać zaproszenia.
Workplace obsługuje zbiorcze tworzenie kont użytkowników przy użyciu plików z wartościami oddzielonymi przecinkami (CSV). Zamiast inicjowania kont pracowników pojedynczo, możesz przesłać plik CSV lub Excel zawierający informacje o wszystkich pracownikach.
Jeśli tworzysz bardzo dużą liczbę kont, każdy indywidualny import może zawierać maksymalnie 2500 wierszy z danymi pracowników.
Aby utworzyć konta zbiorczo, przesyłając plik CSV lub Excel:
 1. W Panelu administratora kliknij kolejno opcje Osoby > Dodaj osoby > Dodaj osoby.
 2. Kliknij przycisk Importuj plik i prześlij odpowiedni plik CSV lub Excel za pomocą przycisku Importuj plik.
 3. Kliknięcie przycisku Pobierz szablon spowoduje pobranie szablonu pliku CSV. Możesz go otworzyć w Excelu i zapisać w formacie .xls lub .xlsx, jeśli wolisz pracować w tym programie.
 4. Po przesłaniu pliku CSV lub arkusza Excela zostanie wyświetlone potwierdzenie z ewentualnymi błędami znalezionymi w pliku lub informacją o statusie przesyłania. W pierwszej kolumnie będą widoczne wyniki dla każdego wiersza:
 5. Jeśli pierwsza kolumna jest pusta, dla danego pracownika zostanie utworzone konto.
  Czerwony ośmiokąt wskazuje błąd w danym wierszu. Szczegóły zawiera komunikat o błędzie.
  Niebieski okrąg wskazuje, że przesyłanie nie zostało ukończone.
  Zielony znacznik wyboru wskazuje, że przesyłanie zostało ukończone.
 6. Po potwierdzeniu danych z podglądu możesz utworzyć nowe konta, klikając przycisk Kontynuuj. Rozpocznie się proces stopniowego tworzenia kont.
Do czasu dezaktywacji kont pracownicy będą nadal otrzymywać e-maile i powiadomienia push. Instrukcje dotyczące dezaktywacji kont znajdziesz w artykule na temat zbiorczej dezaktywacji.
Weryfikacja utworzenia konta
Aby zweryfikować pomyślne utworzenie wszystkich kont, ponownie prześlij plik CSV lub arkusz Excela (wykonując powyższe czynności) i sprawdź, czy w pierwszej kolumnie wszystkich wierszy znajdują się znaczniki wyboru. Następnie kliknij przycisk Anuluj w celu anulowania ponownego tworzenia kont. Jeśli to zrobisz, pojawi się informacja, że konta już istnieją.
Czy ta informacja była pomocna?
Podczas zbiorczego inicjowania kont zalecamy używanie następujących formatów:
Pole OpisTypWymagane
Adres e-mailSłużbowy adres e-mail pracownika. Wartość w tym polu musi być unikatowa w przypadku każdego pracownika. Tekst Tak
ImięImię pracownika. Tekst Tak
NazwiskoNazwisko pracownika. Tekst Tak
StanowiskoStanowisko pracownika. Tekst Nie
DziałDział, w którym jest zatrudniony pracownik.TekstNie
Numer telefonuSłużbowy numer telefonu pracownika. Każda wartość musi być prawidłowym międzynarodowym numerem telefonu i zawierać numer kierunkowy kraju (np. +1 232 823 2233).Tekst Nie
LokalizacjaLokalizacja oddziału, w którym jest zatrudniony pracownik. TekstNie
Ustawienia regionalneSkrót nazwy domyślnego języka danego pracownika. W przypadku braku wartości język domyślny zostanie ustawiony jako „Angielski (Stany Zjednoczone)” (en_US). Pełną listę prawidłowych skrótów znajdziesz na tej stronie. TekstNie
Adres e-mail przełożonegoAdres e-mail bezpośredniego przełożonego pracownika. Tekst Nie
Oddział Oddział, w którym jest zatrudniony pracownik. TekstNie
OrganizacjaOrganizacja, w której jest zatrudniony pracownik. Tekst Nie
Data rozpoczęcia Data dołączenia pracownika do organizacji. Data (RRRR-MM-DD) Nie
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise. Aby dodawać użytkowników przy użyciu pakietu G-Suite i platformy Azure, wymagane są uprawnienia administratora systemu. Konfiguracja integracji IdP z Azure i G-Suite obejmuje możliwość mapowania atrybutów profili z Azure AD lub G-Suite do Workplace.
Aby dodać użytkowników przy użyciu pakietu G-Suite i platformy Azure:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu swojego profilu.
 2. Kliknij kolejno opcje Osoby > Dodaj osoby, a następnie jeszcze raz kliknij Dodaj osoby.
 3. Wybierz G Suite lub Microsoft Azure AD i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Jeśli połączysz się z G-Suite lub Azure i znajdziesz tam użytkowników, którzy już istnieją w Workplace, sprawdź, czy ich nazwiska, adresy e-mail oraz dane ich kont w IdP są zgodne z profilami użytkowników w Workplace. W przeciwnym razie w IdP zostaną utworzone zduplikowane konta. Jeśli któryś z tych użytkowników opuści firmę, zostanie automatycznie zdezaktywowany. Pamiętaj, że w danych są rozróżniane małe i wielkie litery.
Uwaga: Aby usługa Workplace miała dostęp do informacji dostawcy tożsamości, konieczne jest udzielenie jej autoryzacji. Aby móc dodawać użytkowników przy użyciu pakietu G-Suite, trzeba być administratorem G-Suite oraz włączyć dostęp do pakietu G-Suite.
Workplace automatycznie synchronizuje listę użytkowników co 5 godzin.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Zamiast dezaktywować konta pracowników pojedynczo, możesz przeprowadzić dezaktywację zbiorczą wielu kont, przesyłając plik CSV zawierający adresy e-mail kont, które chcesz zdezaktywować.
Aby przesłać prawidłowy plik CSV i zbiorczo zdezaktywować konta:
 1. W Panelu administratora kliknij kartę Osoby, aby wyświetlić listę wszystkich kont pracowników.
 2. Z poziomu kliknij Dezaktywuj wiele osób.
 3. Zostanie wyświetlona opcja przesłania pliku CSV. Plik powinien zawierać jedną kolumnę z adresami e-mail wszystkich pracowników, których konta mają zostać zdezaktywowane, w osobnych wierszach.
Po przesłaniu pliku CSV zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia z ewentualnymi błędami znalezionymi w pliku. W pierwszej kolumnie będą widoczne wyniki dla każdego wiersza:
 • Znacznik wyboru wskazuje, że konto pracownika zostało już zdezaktywowane.
 • Trójkąt błędu wskazuje, że w wierszu wystąpił problem. Ustaw kursor nad ikoną, aby wyświetlić komunikat o błędzie.
 • Jeśli pierwsza kolumna jest pusta, konto pracownika zostanie zdezaktywowane.
Możesz pobrać informacje z podglądu, klikając przycisk Eksportuj podgląd.
Po potwierdzeniu danych z podglądu możesz zdezaktywować wybrane konta, klikając przycisk Dezaktywuj konta. Rozpocznie się proces dezaktywacji kont.
Pamiętaj, że podczas zbiorczej dezaktywacji kont może występować opóźnienie, zależnie od liczby użytkowników, których konta są dezaktywowane.
Weryfikacja dezaktywacji kont
Aby zweryfikować pomyślną dezaktywację wszystkich kont, prześlij ponownie plik CSV i sprawdź, czy w pierwszej kolumnie wszystkich wierszy znajdują się znaczniki wyboru.
Uwaga: Dezaktywacja konta użytkownika może potrwać do 24 godzin.
Czy ta informacja była pomocna?
Rozwiązywanie problemów
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Jeśli otrzymujesz komunikat o błędzie informujący, że dodawany użytkownik lub grupa już istnieje, powodem może być jeden z poniższych problemów:
 • Dana osoba może należeć do innej społeczności. Jeden adres e-mail może być przypisany tylko do jednej społeczności Workplace.
 • Domena e-mail danej osoby może znajdować się na białej liście w innej społeczności.
 • Jeśli wcześniej możliwe było dodanie kogoś przy pomocy tej samej domeny e-mail, a teraz wyświetla się komunikat o błędzie, może to oznaczać, że inna społeczność zgłosiła prawa do domeny e-mail po dodaniu tej osoby przy użyciu tej samej domeny.
W przypadku otrzymania komunikatu o błędzie z informacją, że nie można użyć adresu e-mail, powodem może być próba dodania ogólnego adresu e-mail, np. info@, sales@, admin@, support@ itp. W Workplace można tworzyć konta tylko za pomocą adresów e-mail należących do pojedynczych osób.
Uwaga: Aby uniknąć komplikacji podczas dodawania współpracowników do Workplace, dodaj do białej listy wszystkie domeny e-mail powiązane z Twoją społecznością. Jednej domeny e-mail nie można umieścić na białej liście dla kilku społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Użytkowników należy zarówno utworzyć, jak i zaprosić. Więcej informacji o tym procesie znajdziesz tutaj.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Poniżej przedstawiamy częste przyczyny problemów związanych z przesyłaniem plików CSV zawierających listę kont do dezaktywacji:
 • Format inny niż CSV: Wszystkie pliki muszą być zgodne z formatem CSV (rozszerzenie pliku: .csv). Inne typy i formaty plików nie są akceptowane.
 • Kodowanie inne niż UTF-8: Wszystkie pliki muszą korzystać z kodowania znaków UTF-8.
 • Nieprawidłowy adres e-mail: Adres e-mail na liście nie jest zgodny z adresem konta w Workplace.
 • Zduplikowany adres e-mail: Każdy adres e-mail powinien występować w pliku CSV tylko raz.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Poniżej przedstawiamy częste przyczyny problemów z przesyłaniem plików CSV:
 • Format inny niż CSV: Wszystkie pliki muszą być zgodne z formatem CSV (rozszerzenie pliku: .csv). Inne typy i formaty plików nie są akceptowane.
 • Kodowanie inne niż UTF-8: Wszystkie pliki muszą korzystać z kodowania znaków UTF-8.
 • Wartości zawierają przecinki: Jeśli dana wartość zawiera przecinek, należy zmienić jej znaczenie przy użyciu podwójnych cudzysłowów prostych (np.: "wartość_z_przecinkiem"). Na przykład wartość Warszawa, Polska w pliku CSV powinna być zapisana jako "Warszawa, Polska".
 • Duplikaty: Zduplikowane rekordy pracowników będą powodować błędy podczas weryfikacji pliku CSV.
 • Nieprawidłowa wielkość liter: Nieprawidłowa wielkość liter nie powoduje zwykle błędów, ale należy pamiętać, że nazwy, lokalizacje i inne pola zostaną zapisane w takiej samej postaci jak w pliku CSV.
 • Nieprawidłowy numer telefonu: Numery telefonów powinny mieć format [numer kierunkowy kraju] + [numer telefonu] (np. +1 800 555 0150).
 • Nieprawidłowe ustawienia regionalne: Wartość ustawień regionalnych powinna być jednym z prawidłowych skrótów wymienionych na liście ustawień regionalnych Facebooka.
Czy ta informacja była pomocna?