Jak utworzyć i udostępnić notatkę w Workplace?

Aby utworzyć nową notatkę:
  1. Kliknij Więcej pod zdjęciem w tle profilu.
  2. Kliknij Notatki i wybierz Dodaj notatkę.
  3. Dodaj tytuł i treść notatki. Aby sformatować notatkę, kliknij . Aby dodać obraz, kliknij .
  4. Kliknij Zapisz lub Opublikuj.
Możesz dodać obraz u góry notatki, klikając .
Aby udostępnić notatkę:
  1. Kliknij Udostępnij.
  2. W lewym górnym rogu wybierz pozycję Udostępnij w grupie, wydarzeniu lub wiadomości prywatnej , w zależności od tego, gdzie chcesz ją udostępnić.
Możesz też udostępnić notatkę, kopiując i wklejając adres URL notatki w grupie, wydarzeniu lub wiadomości prywatnej.
Czy ta informacja była pomocna?