Kiedy otrzymamy pierwsze rozliczenie od Workplace?

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Klienci Workplace korzystają z 30-dniowego okresu próbnego. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego cykl rozliczeniowy rozpocznie się pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na koniec tego miesiąca zostanie wygenerowane rozliczenie na podstawie liczby użytkowników aktywnych w tym miesiącu. Dni przypadające na okres pomiędzy zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego a pierwszym dniem następnego miesiąca nie zostaną objęte opłatą.
Jeśli na przykład bezpłatny okres próbny upływa 18 października, okres pomiędzy 19 a 31 października nie zostanie objęty opłatą. Cykl rozliczeniowy rozpocznie się 1 listopada.
Czy ta informacja była pomocna?