Jak edytować lub usunąć zawartość z Biblioteki wiedzy w Workplace?

Aby edytować lub usunąć zawartość z Biblioteki wiedzy, trzeba mieć uprawnienia administratora systemu lub uprawnienia niestandardowe do edycji zawartości.
Aby edytować kategorie i podkategorie Biblioteki wiedzy:
  1. Kliknij kategorię, którą chcesz edytować.
  2. Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu. Teraz możesz edytować zawartość.
  3. Kliknij Zaproś, aby dodać innych edytorów i zdecydować, kto może wyświetlić tę kategorię.
  4. Kiedy skończysz wprowadzać zmiany w zawartości, kliknij Aktualizuj.
Jeśli edytujesz artykuł, który ma już czytelników, wszelkie zmiany będą dla nich natychmiast widoczne.
Aby usunąć kategorię lub podkategorię:
  1. Kliknij w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz Usuń. Usuniętej kategorii nie można odzyskać.
Aby zarządzać uprawnieniami dotyczącymi kategorii, kliknij Zaproś. Aby zmienić nazwę kategorii, kliknij Edytuj w prawym górnym rogu.
Aby zmienić układ kategorii, przejdź do panelu po lewej i kliknij Zmień kolejność obok pozycji Kategorie. Przeciągnij i upuść kategorie i podkategorie tak, jak chcesz, a następnie kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?