Centrum bezpieczeństwa

Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.

Centrum bezpieczeństwa pozwala sprawdzić stan danej społeczności Workplace po wystąpieniu wydarzenia kryzysowego. Przypisz Menedżerów raportów o bezpieczeństwie, utwórz incydent w Centrum bezpieczeństwa i szybko wyślij wiadomość do współpracowników, którzy mogli zostać dotknięci sytuacją kryzysową.

Tworzenie incydentu w Centrum bezpieczeństwa
Z Centrum bezpieczeństwa może korzystać jedynie menedżer raportów o bezpieczeństwie. Menedżerów raportów o bezpieczeństwie wyznaczają administratorzy systemu w Workplace.
Aby włączyć Centrum bezpieczeństwa dla swojej organizacji:
 1. W menu w lewej części Aktualności kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Centrum bezpieczeństwa.
 3. Kliknij Dodaj Menedżera raportów o bezpieczeństwie, a następnie dodaj siebie jako menedżera raportów o bezpieczeństwie. Menedżer raportów o bezpieczeństwie może tworzyć wiadomości w Centrum bezpieczeństwa.
 4. Kliknij Dodaj.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko menedżer raportów o bezpieczeństwie może utworzyć incydent Centrum bezpieczeństwa w swojej instancji Workplace.
Menedżerów raportów o bezpieczeństwie wyznaczają administratorzy systemu. Aby dodać Operatorów raportów o bezpieczeństwie:
 1. W menu w lewej części Aktualności kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Centrum bezpieczeństwa.
 3. Kliknij Dodaj Menedżera raportów o bezpieczeństwie i wprowadź imię i nazwisko osoby, którą chcesz dodać.
 4. Kliknij Dodaj.
Administratorom systemu nie jest automatycznie przyznawany dostęp do Centrum bezpieczeństwa. Administrator musi najpierw wyznaczyć siebie jako menedżera raportów o bezpieczeństwie.
Czy ta informacja była pomocna?
Do Centrum bezpieczeństwa można przejść z Panelu administratora. Zanim zaczniesz wysyłać wiadomości, utwórz incydent.
Tworzenie nowego incydentu w Centrum bezpieczeństwa
Aby utworzyć incydent w Centrum bezpieczeństwa:
 1. W menu w lewej części Aktualności kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Centrum bezpieczeństwa i wybierz Dodaj incydent.
 3. Wybierz typ incydentu na podstawie scenariusza:
  • Test systemu: Przeglądaj możliwości i wysyłaj wiadomości testowe do siebie i innych osób uwzględnionych w odpowiedzi na incydent. Powiadomienia będą zawierały słowo „TEST”.
  • Ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej: Przygotuj się na nagłe sytuacje, przeprowadzając symulacje planowania, w tym zarządzania odpowiedziami ludzi. Powiadomienia będą zawierały słowo „ĆWICZENIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ”.
  • Trwający incydent: W przypadku rzeczywistej sytuacji kryzysowej wybierz tę opcję, aby podać szczegóły i wysłać wiadomość do pracowników.
 4. Uzupełnij pola Nazwa, Lokalizacje i Menedżerowie raportów o bezpieczeństwie.
Powielanie istniejącego incydentu w Centrum bezpieczeństwa
Aby powielić istniejący incydent w Centrum bezpieczeństwa:
 1. Na stronie głównej Centrum bezpieczeństwa kliknij obok incydentu, który chcesz powielić.
 2. Sprawdź i zmień szczegóły incydentu i menedżerów raportów o bezpieczeństwie zgodnie z wymaganiami.
 3. Kliknij Dodaj incydent, aby utworzyć nowy incydent.
Wysyłanie wiadomości
Incydent jest już utworzony. Do incydentu możesz dodawać wiadomości, dopóki jest on otwarty. Aby wysłać wiadomość:
 1. Kliknij Utwórz wiadomość.
 2. Wpisz typ wiadomości. Kliknij dowolną opcję, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij Dalej.
 3. Dodaj zawartość wiadomości. Po prawej stronie ekranu widoczny jest podgląd każdego typu wiadomości. Po zakończeniu kliknij Dalej.
 4. Kliknij Dodaj osoby, aby wybrać odbiorców tej wiadomości. Osoby można dodawać w następujący sposób:
  • Dodając pojedyncze osoby (ręcznie dodając je do zdarzenia).
  • Dodając grupy Workplace, tak aby dodani zostali wszyscy aktualni członkowie grupy.
  • Dodając osoby według lokalizacji profilu w Workplace.
  • Dodając plik CSV (potrzebne są tylko adresy e-mail pracowników).
  • Dodając osoby z poprzedniego alertu (wyszukując poprzedni alert i używając tej samej listy odbiorców).
 5. Wybierz kanały, za pośrednictwem których chcesz przekazać wiadomość. Dostępne typy:
  • Czat Workplace
  • Powiadomienie w Workplace
  • E-mail
  • Wszystkie kanały
 6. Kliknij Wyślij wiadomość i potwierdź.
 7. Teraz możesz monitorować postęp tej wiadomości i zarządzać odpowiedziami. W obrębie jednego incydentu możesz wysłać wiele wiadomości.
Status odpowiedzi będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym na podstawie ostatniej odpowiedzi danej osoby. Dalsze działania zależą od Twojej organizacji.
Uwaga: Generowane przez system treści wiadomości w Centrum bezpieczeństwa będą tłumaczone na język konta użytkownika w Workplace, natomiast niestandardowa zawartość napisana przez menedżera raportów o bezpieczeństwie nie zostanie przetłumaczona.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
W przypadku każdego incydentu w Centrum bezpieczeństwa dostępne jest raportowanie. Na stronie głównej Centrum bezpieczeństwa możesz wyświetlić wszystkie incydenty i sprawdzić wskaźniki odpowiedzi oraz odczytań.
Więcej informacji:
 1. Kliknij incydent.
 2. Statystyki dotyczące incydentów znajdziesz w prawej kolumnie. Kliknij dowolną wiadomość, aby zobaczyć raporty dotyczące tej wiadomości.
 3. W obszarze Lista odbiorców możesz zobaczyć wszystkich odbiorców swojej wiadomości i sprawdzić, czy przeczytali oni Twoją wiadomość lub na nią odpowiedzieli.
 4. Dla każdego odbiorcy można wybrać opcje:
  1. Zadzwoń: Kliknij ikonę telefonu przy dowolnym odbiorcy, aby połączyć się z numerem podanym w jego profilu w Workplace.
  2. Wyślij wiadomość: Kliknij ikonę papierowego samolotu, aby ponownie wysłać wiadomość do danej osoby.
  3. Aktualizuj status: Kliknij ten przycisk, aby ręcznie zmienić status odpowiedzi odbiorcy. Jeżeli na przykład porozmawiasz z odbiorcą i potwierdzisz, że nic mu nie jest, możesz oznaczyć tę osobę jako bezpieczną.
 5. Jeżeli chcesz ponownie wysłać wiadomość do niektórych lub wszystkich osób z Listy odbiorców, kliknij Wyślij wiadomość.
 6. Jeżeli chcesz dodać kolejnych odbiorców, kliknij Dodaj osoby. Po dodaniu odbiorców kliknij Wyślij wiadomość, aby zakończyć proces.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Menedżerowie raportów o bezpieczeństwie mogą odbierać wiadomości od innych osób w następujący sposób:
 • Dodając pojedyncze osoby (ręcznie dodając je do zdarzenia).
 • Dodając grupy Workplace. To spowoduje dodanie wszystkich aktualnych członków grupy.
 • Dodając osoby według lokalizacji.
 • Dodając plik CSV (potrzebne są tylko adresy e-mail pracowników).
 • Dodając osoby z poprzedniego alertu (wyszukując poprzedni alert i używając tej samej listy odbiorców).
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Podczas konfigurowania incydentu pole Lokalizacja służy wyłącznie do celów zidentyfikowania okolicy sytuacji kryzysowej i będzie wyświetlane we wszystkich wysyłanych wiadomościach.
W treści wiadomości możesz dodać więcej szczegółów dotyczących lokalizacji. Nie ma to wpływu na to, kto zostanie dodany do wiadomości o sytuacji kryzysowej. Jeżeli chcesz dodać pracowników do wiadomości według lokalizacji, podczas dodawania osób użyj opcji Dodaj według lokalizacji profilu.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Menedżer raportów o bezpieczeństwie ma dostęp do wszystkich funkcji Centrum bezpieczeństwa, w tym do wszystkich incydentów utworzonych przez innych menedżerów raportów o bezpieczeństwie.
Czy ta informacja była pomocna?
Edytowanie wiadomości w Centrum bezpieczeństwa
Aby zmienić szczegóły incydentu w Centrum bezpieczeństwa już po jego utworzeniu:
 1. W menu w lewej części Aktualności kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Centrum bezpieczeństwa.
 3. Kliknij incydent, który chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj incydent w prawym górnym rogu.
Z tego miejsca możesz edytować pola Nazwa, Lokalizacja i Pomocni użytkownicy.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Osobę z incydentu możesz usunąć, o ile jeszcze nie została przez Ciebie wysłana wiadomość. Aby usunąć osobę z incydentu, przejdź do strony Dodaj osoby w Centrum bezpieczeństwa i kliknij Usuń obok jej nazwiska.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
W obszarze Lista odbiorców możesz zobaczyć wszystkich odbiorców swojej wiadomości i sprawdzić, czy przeczytali Twoją wiadomość lub na nią odpowiedzieli.
Kliknij przycisk Zaktualizuj status, aby ręcznie zmienić status odpowiedzi odbiorcy. Jeżeli na przykład porozmawiasz z odbiorcą i potwierdzisz, że nic mu nie jest, możesz ręcznie oznaczyć tę osobę jako bezpieczną.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Dodanie osoby w obszarze Pomocni użytkownicy spowoduje umieszczenie jej na stronie incydentu jako członka zespołu ds. bezpieczeństwa.
W obszarze Pomocni użytkownicy można dodawać tylko menedżerów raportów o bezpieczeństwie, którzy mogą wyświetlić incydent i nim zarządzać.
Jeśli menedżer raportów o bezpieczeństwie podejmie działanie dotyczące incydentu, zostanie automatycznie dodany jako pomocny użytkownik do tego incydentu.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby zakończyć incydent w Centrum bezpieczeństwa, kliknij Zamknij incydent w prawym górnym rogu strony incydentu. Incydent możesz ponownie otworzyć w dowolnym momencie, klikając Otwórz ponownie incydent.
Nawet po zakończeniu incydentu pracownicy mogą nadal odpowiadać na powiadomienia. Nie możesz jednak wysyłać nowych wiadomości, dopóki nie otworzysz ponownie incydentu.
Usuwanie incydentu
Po zamknięciu incydentu możesz też go usunąć, klikając Usuń incydent. Usunąć można tylko wcześniej zamknięte incydenty. Menedżer raportów o bezpieczeństwie, który usunął incydent, oraz inni menedżerowie raportów o bezpieczeństwie przypisani do usuniętego incydentu otrzymają powiadomienie e-mail z informacją, że incydent został usunięty, oraz podsumowanie wskaźników.
Uwaga: Decyzji o usunięciu incydentu nie można cofnąć. Jeśli odbiorca wiadomości spróbuje odpowiedzieć na wiadomość, która została usunięta, zobaczy komunikat o błędzie z informacją, że zawartości nie można znaleźć.
Czy ta informacja była pomocna?
Powiadomienia
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Tak. Centrum bezpieczeństwa jest miejscem aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa, więc te rodzaje powiadomień będą dostarczane niezależnie od ustawień powiadomień e-mail lub „Nie przeszkadzać” użytkownika Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Wysyłając wiadomość w Centrum bezpieczeństwa, możesz kontaktować się z innymi użytkownikami za pośrednictwem poniższych kanałów:
 1. Powiadomienia Workplace – będą wyświetlane w powiadomieniach i u góry Aktualności.
 2. Czat Workplace – użytkownicy otrzymają wiadomość na czacie.
 3. E-mail – użytkownicy będą otrzymywać e-maile na adres podany w profilu.
Wiadomości możesz wysyłać za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów powiadomień.
Użytkownik musi tylko wyświetlić wiadomość lub odpowiedzieć na nią za pośrednictwem jednego kanału, tak aby Centrum Bezpieczeństwa zarejestrowało jego działanie. Jeżeli wiadomość wymaga odpowiedzi, użytkownik może w każdej chwili zmienić swoją odpowiedź.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Aby wysłać kolejną wiadomość do kogoś, kto jeszcze nie odpowiedział, przejdź do konkretnej wiadomości, którą chcesz ponownie wysłać.
 1. Jeżeli chcesz ponownie wysłać wiadomość do określonego zestawu odbiorców, zaznacz pola obok ich imion i nazwisk.
 2. Kliknij Wyślij wiadomość w sekcji Lista odbiorców.
 3. Wybierz kanały, za pośrednictwem których chcesz wysłać wiadomość.
 4. Wybierz grono odbiorców. Możesz wybrać wszystkich odbiorców lub tylko tych, którzy nie odpowiedzieli.
 5. Kliknij Wyślij.
Czy ta informacja była pomocna?
Więcej informacji o Centrum bezpieczeństwa
Raporty o bezpieczeństwie dla Workplace są zupełnie odrębne od raportów o bezpieczeństwie dla Facebooka.
Raporty o bezpieczeństwie i Centrum bezpieczeństwa Workplace umożliwiają wyznaczenie zespołu menedżerów raportów o bezpieczeństwie na potrzeby tworzenia, wysyłania i obsługi raportów o bezpieczeństwie dla pracowników ich organizacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Tylko operatorzy raportów o bezpieczeństwie mogą zobaczyć odpowiedzi na raporty o bezpieczeństwie dla Workplace i zarządzać nimi.
Raporty o bezpieczeństwie dla Facebooka są aktywowane przez społeczność Facebooka, a odpowiedzi na raporty o bezpieczeństwie są udostępniane znajomym na Facebooku.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Na raporty o bezpieczeństwie można odpowiedzieć na dwa sposoby:
 • Jestem bezpieczny(a).
 • Potrzebuję pomocy.
Odpowiedzi są aktualizowane na stronie z informacjami szczegółowymi w czasie rzeczywistym. Stronę możesz filtrować według rodzaju odpowiedzi. Każdy menedżer raportów o bezpieczeństwie dodany do incydentu zostanie powiadomiony e-mailem, kiedy użytkownik zostanie oznaczony jako potrzebujący pomocy. Administratorzy systemu mogą również skonfigurować niestandardową wiadomość e-mail do zespołu, przechodząc do strony ustawień Centrum bezpieczeństwa.
Kiedy ktoś oznaczy siebie jako osobę potrzebującą pomocy, możesz kliknąć ikonę telefonu lub czatu obok imienia i nazwiska tej osoby, by skontaktować się z nią bezpośrednio.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Podczas tworzenia incydentu możesz skorzystać z opcji: Test systemu, Ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej lub Trwający incydent.
 • Za pomocą testu można przeglądać możliwości i wysyłać wiadomości testowe. Powiadomienia będą zawierały słowo „TEST”.
 • Ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej mogą być wykorzystywane do przeprowadzania zaplanowanych symulacji i zarządzania odpowiedziami odbiorców. Powiadomienia będą zawierały słowo „ĆWICZENIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ”.
 • Utworzenie trwającego incydentu w Centrum bezpieczeństwa spowoduje powiadomienie wszystkich wybranych pracowników. Zdarzenia te należy tworzyć jedynie w przypadku wystąpienia prawdziwej sytuacji kryzysowej.
W powiadomieniach wysyłanych do pracowników jest wyraźnie wskazane, czy wydarzenie jest ćwiczeniem lub testem. Testy i ćwiczenia działają w ten sam sposób, co trwające incydenty.
Czy ta informacja była pomocna?
Rozwiązywanie problemów
Raporty o bezpieczeństwie zmieniają nazwę na Centrum bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja instancja Workplace nadal korzysta z Raportów o bezpieczeństwie, kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiednie zasoby pomocy. Napisz na adres workplacesafetycheckteam@fb.com, jeżeli chcesz szybciej uzyskać dostęp do nowego środowiska Centrum bezpieczeństwa.
Po zaimportowaniu osób do Centrum bezpieczeństwa podczas tworzenia wiadomości pojawi się strona z wynikami zawierająca liczbę pomyślnie zaimportowanych, niezaimportowanych oraz zduplikowanych osób.
Na ekranie błędu możesz pobrać listę niezaimportowanych osób, aby spróbować je ponownie zaimportować. Najczęstszym błędem podczas importowania pracowników jest podanie nieprawidłowych identyfikatorów lub adresów e-mail pracowników, które są niezgodne z danymi użytkowników w Twojej społeczności.
Jeśli identyfikatory lub adresy e-mail wydają się prawidłowe, ale nadal nie można zaimportować pracowników, pomimo kilku prób, skontaktuj się z działem pomocy usługi Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?