Włączanie kont gości w Workplace

Pomoc do aplikacji na Androida
Pomoc dotycząca podstawowych przeglądarek mobilnych
Pomoc dotycząca komputerów
Pomoc na temat aplikacji na iPada
Pomoc dotycząca aplikacji na iPhona
Pomoc dotycząca przeglądarki w urządzeniu mobilnym
Jako administrator systemu możesz włączyć funkcję umożliwiającą administratorom grup i użytkownikom zapraszanie kont gości do grup.
Włączanie kont gości
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w lewym panelu.
 2. Kliknij Ustawienia i przewiń w dół do pozycji Externals (Zewnętrzne).
 3. Kliknij Edit obok pozycji External collaboration preferences (Preferencje zewnętrznej współpracy).
 4. Wybierz Konta gości.
 5. W sekcji Who can enable guest access in groups (Kto może włączać dostęp dla gości w grupach) możesz wybrać opcję Wszyscy członkowie Twojej instancji Workplace lub Tylko administratorzy systemu Workplace lub moderatorzy zawartości.
Administratorzy systemu mogą również zarządzać kontami gości, przechodząc do opcji Osoby w Panelu administratora i klikając kartę Zbiory osób. W tym miejscu możesz przypisywać konta gości do określonych grup, a także usuwać użytkowników kont gości ze swojej instancji Workplace.
Równoczesne włączanie grup wielofirmowych i kont gości
Administratorzy mogą równocześnie włączyć grupy wielofirmowe i konta gości w swoich instancjach Workplace.
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w lewym panelu.
 2. Kliknij Ustawienia i przewiń w dół do pozycji Externals (Zewnętrzne).
 3. Kliknij Edit obok pozycji External collaboration preferences (Preferencje zewnętrznej współpracy).
 4. Wybierz Obie opcje.
 5. W sekcji Who can enable guest access in groups (Kto może włączać dostęp dla gości w grupach) możesz wybrać opcję Wszyscy członkowie Twojej instancji Workplace lub Tylko administratorzy systemu Workplace lub moderatorzy zawartości.
Logowanie przy użyciu głównego konta
Opcja Primary account login (Logowanie przy użyciu głównego konta) jest domyślnie włączona. Oznacza to, że goście, którzy mają już własną instancję Workplace, mogą logować się do Workplace Twojej organizacji przy użyciu swoich danych logowania do Workplace.
Wyłączanie logowania przy użyciu głównego konta dla gości w Twojej instancji Workplace
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w lewym panelu.
 2. Kliknij Ustawienia i przewiń w dół do pozycji Externals (Zewnętrzne).
 3. Kliknij Edit obok pozycji Logowanie gości dołączających do tej instancji Workplace przy użyciu głównego konta.
 4. Wybierz opcję Do not allow guests to log into your Workplace with their primary account (Nie zezwalaj gościom logowania się do Twojej instancji Workplace przy użyciu głównego konta).
Wyłączanie logowania przy użyciu głównego konta dla użytkowników z Twojej instancji Workplace
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w lewym panelu.
 2. Kliknij Ustawienia i przewiń w dół do pozycji Externals (Zewnętrzne).
 3. Kliknij Edit obok pozycji Primary account login for your Workplace members joining other Workplaces (Logowanie przy użyciu głównego konta dla członków Twojej instancji Workplace dołączających do innych instancji Workplace).
 4. Wybierz opcję Do not allow new guests to log into your Workplace with their primary account (Nie zezwalaj nowym gościom na logowanie się do Twojej instancji Workplace przy użyciu głównego konta).
Uwaga: Goście, którzy logują się przy użyciu swoich danych logowania do Workplace, będą korzystali z tego samego środowiska co goście, którzy logują się przy użyciu osobistych adresów e-mail.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie