Jak zezwolić osobie w firmie na utworzenie konta Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Tylko administrator systemu zalogowany do Workplace z komputera ma dostęp do tej funkcji.
Możesz włączyć funkcję zapraszania osób w firmie do utworzenia konta, aby umożliwić pracownikom zapraszanie innych osób do dołączenia do Workplace lub własnoręczne tworzenie kont. Użytkownicy będą mogli zbiorczo przesyłać listy współpracowników do zaproszenia lub zapraszać współpracowników pojedynczo. Do dołączenia do Workplace można zapraszać tylko pracowników z firmowym adresem e-mail.
Aby włączyć wszystkim możliwość wysyłania zaproszeń:
  1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
  2. Kliknij Ustawienia.
  3. W sekcji Konta i profile Zaznacz pole obok pozycji Każdy w firmie, kto ma prawidłowy adres e-mail. Pamiętaj, że ta opcja będzie wyłączona, jeśli firma nie posiada skonfigurowanej domeny poczty e-mail.
  4. Kliknij Zapisz na dole strony.
Uwaga: Dotyczy to tylko adresów e-mail w jednej z Twoich zarejestrowanych domen e-mail.
Czy ta informacja była pomocna?